Wie roept dievenbendes halt toe?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BRECHT

Een bord geeft aan dat in deze buurt een BIN actief is. Heel wat partijen willen daar de komende jaren extra op inzetten.
Laenen Een bord geeft aan dat in deze buurt een BIN actief is. Heel wat partijen willen daar de komende jaren extra op inzetten.
Brecht en zijn deelgemeenten vormden vooral in het najaar van 2017 een geliefkoosd actieterrein voor dievenbendes. Vooral Sint-Job kreunde onder een inbrakenplaag. Hoe roepen we de criminelen een halt toe?

Oppositiepartij N-VA pleit in de eerste plaats voor handhaving. "Veiligheid waarborgen op ons grondgebied is een kerntaak van het gemeentebestuur", zegt Sven Deckers. "Wij gaan voor de combinatie van preventie en repressie. Wij ijveren ervoor dat een preventieadviseur onze inwoners zoveel mogelijk bijstaat in het beveiligen van de eigendom. Maar langs de andere kant moeten we ook maximaal gaan voor politieaanwezigheid op straat. Zeker de functie van wijkagent mag opgewaardeerd worden. Maar we zijn ook duidelijk: ten aanzien van verschillende vormen van overlast en het creëren van een onveiligheidsgevoel moet er een nultolerantie én een lik-op-stukbeleid heersen."

Het politiekantoor in Brecht.
Laenen Het politiekantoor in Brecht.

Camerabewaking

Burgemeester Luc Aerts (CD&V) geeft toe dat er de voorbije jaren opnieuw een stijging was. "Na een jaarlijkse afname van het aantal diefstallen in 2013, 2014 en 2015 kende onze politiezone opnieuw een lichte stijging van het aantal diefstallen in 2016 en 2017. Voor 2018 is dat voorlopig niet het geval. Vele factoren om hiertegen op te treden liggen dikwijls niet in handen van de gemeente, maar berusten bij justitie of andere actoren. In elk geval moet ons gemeentebestuur verder inzetten op criminaliteitsbestrijding: camerabewaking en vooral ook een efficiënt en een goed uitgerust politiekorps."


Coalitiepartner Open Vld ziet het ruimer. "Wij ijveren ook vooral voor buurtinformatienetwerken.Voor gebuurten en gebieden waar momenteel nog geen BIN is, zullen wij mee helpen zoeken naar gemotiveerde vrijwilligers. Elke wijk en gebuurte zou onder een BIN moeten vallen. Wanneer er een verdachte of crimineel feit een BIN activeert, dienen naastgelegen BIN's in tweede instantie ook op de hoogte gebracht te worden. Ook zal Open Vld Brecht de komende legislatuur het licht opnieuw aansteken. Het economisch voordeel is niet zo groot als vooraf ingeschat en geleidelijk aan wordt alle straatverlichting ook omgeschakeld naar ledverlichting."


Ook Oprecht Brecht pleit voor meer BIN's. "Die vormen samen met wijkacties van de politie zeker een belangrijk preventiemiddel", zegt Joziena Slegers, oprichtster van de partij. "Oprecht Brecht wil bovendien in de eerste plaats meer en efficiëntere straatverlichting, ook in de buitengebieden. Maar niet alleen woningen zijn belangrijk om in de gaten te houden. Ook bedrijfspanden vormen een geliefd doelwit. Bij ondernemingen is een groenstrook een stedenbouwkundige verplichting. Belangrijk is dat de hoogte hiervan beperkt blijft om de zichtbaarheid en sociale controle te vergroten."


Coalitiepartner Groen wil ook meer blauw op straat. "Er wordt geïnvesteerd in een kwaliteitsvol en goed georganiseerde politiewerking, met het oog op snelle en functionele interventies. Daarbij is er nood aan een nabije en aanspreekbare politie, voldoende wijkagenten en een vlotte communicatie tussen burger en politie."


Bestuurspartij sp.a geeft ook toe dat er een inbrakenplaag was. "Wij pleiten ook vooral voor meer openbare verlichting", aldus Walter Van Puymbroeck. "Het is nog altijd spijtig dat de politie altijd van Brecht moet komen naar de uithoeken van de gemeenten, maar ze doen hun best."


Vlaams Belang is ook duidelijk. "Indien we de keuze moeten maken tussen gedoofde straatverlichting om een schimmige 'klimaatdoelstelling' te halen en de heel concrete vraag van onze inwoners om de straatverlichting aan te laten, moet voor ons het licht aan. Een versnelde uitrol van ledtechnologie kan helpen wat die klimaatdoelstellingen betreft", aldus Patrick Van Assche. (VTT)