Protest tegen RUP Igean site

In Sint-Lenaarts is enig protest ontstaan tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de afvalverwerkingssite van intercommunale Igean, aan de Oostmalsebaan. Het RUP - dat recent voorlopig werd goedgekeurd door de gemeenteraad - moet de bestemming van de site op het gewestplan in overeenstemming brengen met de actuele activiteiten. Enkele omwonenden vrezen dat Igean zijn activiteiten zal kunnen uitbreiden en vrezen extra geurhinder.


Brechts schepen van Ruimtelijke Ordening Daan De Veuster (CD&V-CDB) blijft echter achter het RUP staan. "Nu staat de zone in kwestie nog ingekleurd als 'stortplaats met nabestemming bosgebied'. Sinds 2003 wordt er echter niet meer gestort. Nu heeft Igean er een vergistingsinstallatie staan waarmee groene stroom wordt opgewekt", aldus De Veuster. "Daar hebben wij als gemeente op zich geen probleem mee, temeer omdat Igean de site al grondig heeft gesaneerd en er ook zo'n dertien mensen tewerkgesteld zijn. Via een RUP wilden we dat allemaal bestendigen." Nog tot eind augustus kunnen er bezwaarschriften worden ingediend. (KDC)