Gemeente neemt wegennet Rommersheide en De Vijvers over: alles heraangelegd tegen 2022

Een van de betrokken wegen De Vijvers.
RV Een van de betrokken wegen De Vijvers.
De gemeente én Pidpa Hidrorio worden eigenaar van de wegeninfrastructuur in de verkavelingen De Vijvers en Nieuw-Rommersheide. Dat is goed nieuws voor de bewoners, want nu kan (eindelijk) werk gemaakt worden van een degelijk wegennet.

De wegeninfrastructuur in de bewuste verkavelingen is al langer een twistpunt. Ooit werden ze al eens overgedragen aan de gemeente maar omdat de wegen niet volgens de normen waren aangelegd, was dat niet mogelijk en bleven ze eigendom van de honderden mede-eigenaars. Nu is dat stilaan wel het geval en kan het volledige wegennet wél overgedragen worden. Wanneer in 2022 alles heraangelegd zal zijn, zal de gemeente zo’n vier miljoen euro geïnvesteerd hebben. De verkavelingen waren aanvankelijk recreatief bedoeld, maar groeiden uit tot woonwijken in de gemeente Brecht.

Mee investeren

“Voor de eigenaars en de bewoners van de 315 kavels is dit een grote stap vooruit”, zegt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V-CDB). “We kunnen nu echt werk maken van het heraanleggen van wegen, rioleringen en openbare verlichting. We kunnen ook eindelijk de slechte afwatering aanpakken. Rond 2022 zal heel het recreatief woongebied, dat aanvankelijk een weekendzone was, uitgerust zijn met nieuwe wegen en rioleringen. 

“In andere verkavelingen worden de wegen aangelegd en volledig in orde gebracht door de ontwikkelaars en dan zonder kosten overgedragen aan de gemeente. Hier liep het anders en daarom dragen de eigenaars een deel van de kosten. Het gemeentebestuur en Pidpa Hidrorio investeren natuurlijk ook”, besluit De Veuster.