Gemeente en OCMW slaan handen in elkaar voor welzijnscampus

De gemeente en het OCMW van Brecht openen eind november hun welzijnscampus. De campus is een zichtbaar resultaat van het nauwer samenwerken tussen gemeente en OCMW. Zo zullen een aantal diensten van het gemeentehuis verhuizen naar de gebouwen van het OCMW en het dienstencentrum in Brecht. "De bedoeling is dat de burger efficiënt kan verder geholpen worden", zegt Annemie Marnef van de Welzijnscampus. "Verschillende diensten gaan nu onder hetzelfde dak zitten en daar komen ook zelfs enkele externe diensten bij zoals VDAB, de federale pensioendienst en begin 2018 ook het nieuwe Opvoedingspunt." Concreet gaat het om vier campussen. Op Het Sluisken zit het dienstencentrum, de dienst pensioenen, de Handicar, de mindermobielencentrale en de serviceflats. Campus Sint-Maria is het woonzorgcentrum. Op campus Sociaal Huis zit het woonloket, de sociale dienst en de dienst welzijn. Ten slotte is er ook nog de campus Lindeboom in Sint-Job. Daar blijft alles hetzelfde. De werking van het dienstencentrum wordt uitgebreid met de dienst pensioenen en IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen), een loket voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap, aanvragen van een parkeerkaart en LEIF (Levens Einde Informatie Forum). De sociale dienst van het OCMW wordt versterkt met het woonloket en de dienst welzijn. Voor financiële hulpverlening, schuldhulpverlening, psychologische ondersteuning en juridisch advies kan je nog steeds terecht bij de sociale dienst. "Het zal wat wennen zijn, maar de eerste maanden zullen we 'wegwijsvrijwilligers' inzetten om iedereen te begeleiden naar de juiste dienst." Meer uitgebreide info over de wijzigingen krijgen de inwoners op het infomoment op maandag 11 december 2017 om 19.00 uur in Het Sluisken. (VTT)