Camerabewaking moet uitgebreid worden

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BRECHT

Camera's als deze zijn nodig om overtreders te kunnen opsporen en vatten.
Laenen Camera's als deze zijn nodig om overtreders te kunnen opsporen en vatten.
Brecht en zijn deelgemeenten zijn de voorbije jaren niet gespaard gebleven van inbraken op het hele grondgebied. In verschillende politiezones komt camerabewaking meer en meer opzetten. Moet dat ook in Brecht?

Oppositiepartij N-VA is alvast voorstander van een uitgebreid cameranetwerk. "Het is een instrument dat zeer nuttig kan zijn in de strijd tegen woninginbraken en andere vormen van criminaliteit", zegt Sven Deckers. "Zeker op de grote invalswegen en op de wegen van en naar de snelweg moeten camera's staan. Wel zullen we erover moeten waken dat dit cameranetwerk optimaal gebruikt wordt."


Burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB) verdedigt het beleid van het huidige bestuur en denkt zelfs aan uitbreiden. "Brecht zet in samenwerking met de Politiezone Voorkempen reeds lang in op camerabewaking en onze gemeente was op dat vlak een echte voorloper in Vlaanderen. De resultaten van dat beleid op het vlak van de verkeersveiligheid, maar ook op het vlak van de criminaliteitsbestrijding zijn trouwens merkbaar. In de volgende legislatuur moet er op camerabewaking in zijn diverse vormen voortgezet worden."

Terughoudendheid

Bij andere meerderheidspartijen en oppositie klinkt enige terughoudendheid. "Meer camera's zien we zeker niet als een must. Het is een deel van de oplossing, maar zeker niet dé oplossing. We moeten ook rekening houden met de privacy." Sp.a wil vooral naar de inwoners kijken. "Camera's kunnen op invalswegen en pleinen, maar onze burgers moeten er mee akkoord gaan. We moeten hun mening vragen", aldus Walter Van Puymbroeck.


Oprecht Brecht wil de boot in het midden houden. "We willen géén camera's op elke hoek van de straat. We zijn er eerder voorstander van om in een aantal straten de straatverlichting weer aan te steken. Ook in de buitengebieden, want ook daar wonen ouderen en jonge gezinnen", zegt Joziena Slegers. Luc Torfs van meeerderheidspartij Groen pleit ook eerst voor andere maatregelen.


"Camera's kunnen en moeten, maar zeker niet als eerste maatregel. Eerst moeten preventie, sensibilisering, actieve inbreng in het verkeersveiligheidsbeleid via participatie in verkeersraden en een centraal meldpunt voor suggesties ingezet worden. De beslissing om camera's in te zetten is afhankelijk van het probleem waarvan sprake: overlast, snelheid, criminaliteit." Patrick Van Assche van Vlaams Belang lijkt vooral tegenstander. "Camera's die toelaten mensen te traceren hebben ongetwijfeld hun nut. Er zijn nochtans ook sterke bezwaren. De afweging moet gemaakt worden tussen het nut en de inbreuk op onze levenskwaliteit", aldus de kopman van Vlaams Belang. (VTT)