RUP Rozenhoeve goedgekeurd

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor De Rozehoeve aan de Frilinglei werd op de afgelopen gemeenteraad goedgekeurd. Met het RUP krijgt de Rozenhoeve onder andere een invulling als sociale brasserie door vzw diensten- en begeleidingscentrum openluchtopvoeding (OLO) en wordt de erfgoedwaarde van het gebouw beschermd.

Geen bezwaren

De Rozenhoeve was tot op heden niet beschermd als monument of dorpsgezicht, en werd niet opgenomen bij de inventarisatie van het bouwkundige erfgoed in Brasschaat door de Vlaamse overheid (1985), waardoor het geen juridische vorm van bescherming of vrijwaring geniet. Daarnaast is het doel van het RUP om ook de toegelaten functies te verruimen en een ruimer draagvlak te creëren voor het behoud en het onderhoud van het waardevolle gebouw. Van 16 november 2016 tot en met 13 januari 2017 vond een openbaar onderzoek plaats. Er werden volgens de gemeente geen bezwaren ingediend. (KCS)