Na verschillende incidenten met burgers op militaire domeinen: “Patrouilles gaan orde in gebied bewaken, boetes tot 800 euro”

De federale politie levert logistieke bijstand met onder andere paarden en een helikopter.
Benoit De Freine De federale politie levert logistieke bijstand met onder andere paarden en een helikopter.
Defensie is het zat. Het is al jaren een probleem, maar meer dan ooit houden fietsers en wandelaars zich niet aan de regels op de militaire domeinen Klein en Groot Schietveld in Brasschaat, Wuustwezel en Brecht. Het sensibiliseren en zelfs fysiek afsluiten van het Groot Schietveld – waar met groot geschut geoefend wordt – bleek niet te helpen dus zet defensie in samenwerking met de lokale en federale politie de grote middelen in: “Patrouilles zullen het gebied vanaf nu bewaken, boetes kunnen oplopen tot 800 euro.”

Even voor de goede orde. Zowel het Klein als Groot Schietveld, die zich op grondgebieden van Brasschaat, Wuustwezel en Brecht bevinden, zijn militaire domeinen. Op het Groot Schietveld wordt met groot geschut geoefend door het Bataljon Artillerie Brasschaat en het domein bevat een doelenzone vol onontplofte munitie – zeg gerust mijnenveld. Die doelenzone is uiteraard verboden gebied, maar een deel van het Groot Schietveld was tot voor kort ook voor burgers toegankelijk wanneer er geen militaire oefeningen plaatsvinden. 

Heel het gebied wordt mee beheerd door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. Recreatief gebruik was tot de sluiting van het Groot Schietveld mogelijk, het Klein Schietveld is nog steeds toegankelijk voor fietsers en voetgangers maar ook daar worden lichtere militaire oefeningen gehouden die de laatste tijd meer en meer verstoord worden door burgers.

Quads, honden en roken

“Het is eigenlijk al jaren een probleem, maar de laatste tijd wordt het enkel erger en erger”, hekelt Claude Verbraeken van defensie. “Honden lopen los, ze rijden hier rond met quads en respecteren dikwijls het brandstadium niet door bijvoorbeeld te roken. Op de koop toe reageren verschillende passanten erg negatief nadat ze ónze oefeningen verstoorden. Onlangs hebben we zelfs burgers van de verboden doelenzone moeten plukken. Daar ligt onontplofte munitie, hé.”

Defensie en de lokale politiezones werken samen om op het gigantisch gebied te patrouilleren.
Benoit De Freine Defensie en de lokale politiezones werken samen om op het gigantisch gebied te patrouilleren.

Sabotage

Begin juni waren de militairen het zat en sloten ze het Groot Schietveld af met linten en barelen. Enkele dagen later werden die barelen al gesaboteerd, mogelijk door misnoegde burgers. Defensie zat de afgelopen weken verschillende keren samen met de betrokken gemeentebesturen en de lokale politiezones Brasschaat, Voorkempen en Noord. Nadat het fysiek afsluiten en jarenlange sensibilisering weinig effect blijkt te hebben, startten de verschillende instanties sinds zondag met patrouilles.

Een veertigtal manschappen van het Bataljon Artillerie, de militaire politie, de lokale politiezones en bijstand van de federale politie voor onder andere paarden en een RAGO-helikopter patrouilleren voortaan op het gebied. Er zal gecontroleerd worden dat burgers het Groot Schietveld niet meer betreden en dat recreatieve gebruikers van het Klein Schietveld zich aan de regels houden. Boetes kunnen zelfs oplopen tot achthonderd euro.

Gezond verstand

Waarom geen hekken met prikkeldraad rond het Groot Schietveld zetten zoals bij de meeste militaire domeinen? “Dat heeft enerzijds met de kostprijs te maken maar nog belangrijker, de verschillende belangen op het gebied van de verschillende gemeentebesturen en Natuurpunt”, besluit Verbraeken. “We kunnen het natuurgebied niet zomaar permanent barricaderen. We hopen met patrouilles en sensibilisering dat de bezoekers van het Klein Schietveld hun gezond verstand gebruiken.”

Benoit De Freine
Benoit De Freine
Benoit De Freine