Militaire filmzaal De Kring krijgt broertje

GLOEDNIEUWE ONTMOETINGSPLEK VOOR VERENIGINGEN

Het nieuw aangebouwde zaaltje werd 'De Polygoon' gedoopt.
Foto Laenen Het nieuw aangebouwde zaaltje werd 'De Polygoon' gedoopt.
De historische zaal De Kring heeft sinds gisteren een forse uitbreiding gekregen. De Polygoon, zoals de nieuwe zaal heet, moet het cultuur- en verenigingsleven in Maria-ter-Heide een boost geven. De gemeente investeert iets meer dan 500.000 euro.

De zaal De Kring heeft een rijke geschiedenis. De vzw Belgische Soldatenkring Brasschaat Polygoon kocht in 1922 de grond aan de Kapellei. De bestaande gebouwen werden afgebroken en er verrees een theater/filmzaal waar de soldaten tot midden jaren 70 voor verpozing terecht konden.


Daarna kwam de zaal door een schenking in handen van de parochie. Die verkocht de zaal enkele jaren geleden aan de gemeente. Die investeerde fors, en nu is er ook een nieuwbouw aangebouwd.


"We vinden het vooral belangrijk dat een deel van het erfgoed behouden is gebleven", zegt schepen van Cultuur Karina Hans (N-VA). "De oude militaire cinema heeft immers zijn authentieke karakter kunnen bewaren."


Zaal De Kring werd voorzien van nieuwe isolatie in dak en muren. Het volledige buitenschrijnwerk werd aangepakt. De zaal kreeg vervolgens een nieuw ventilatiesysteem en verwarming. Tot slot werd De Polygoon, een gloednieuwe polyvalente zaal, naast De Kring gebouwd.

Extra troef

Zowel Hans als CD&V-schepen Dirk de Kort zien alleen maar voordelen in het project dat de gemeente toch zo'n 560.000 euro kostte. "De basis werd gelegd in 2011, toen we een naastliggend perceel met winkel en tuin konden kopen voor 340.000 euro", zegt de Kort.


"Dat was al met het oog op een latere uitbreiding van De Kring. Toen we in 2014 eigenaar werden van het gebouw en de grond, hebben we de grond vooraan verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkemepn en bouwbedrijf Van Roey. Met het geld daarvan hebben we dan de uitbreiding kunnen bekostigen en de Voorkempen heeft er elf sociale appartementen laten bouwen."

Toneelkring

In de nieuwbouw is een polyvalente ruimte voorzien met een inkom, foyer en sanitair. De huidige ruimte geeft vele mogelijkheden om in de zaal voorstellingen, repetities, filmvertoningen, cursussen, lezingen en activiteiten voor verenigingen of jongeren te organiseren. De vzw Polygoon zal instaan voor de uitbating. Karina Hans ziet er alleen maar de meerwaarde van in. "Het verenigingsleven had echt nood aan een extra zaal", aldus Hans. "Vooral ok omdat de afstand tot andere mogelijkheden toch al snel vijf kilometer is. Bovendien was het cc al redelijk veel in gebruik zodat er niet veel ruimte meer vrij was. Door zaal de Kring kunnen een aantal podiumkunstenverenigingen nu repeteren en optreden in een eigen huis."


De inkomsten uit de zaal vloeien terug naar de lokale gemeenschap. Het nieuwe gedeelte met een ontmoetingsruimte en (cafe/cafetaria) zal ook kansen bieden aan mensen, verenigingen om samen dingen te doen."