Jong CD&V houdt bevraging over fietsparkings

De leden van Jong CD&V Brasschaat hebben onlangs een bevraging georganiseerd via Facebook rond fietsparkings in het centrum. Daaruit blijkt volgens de jongeren een duidelijke noodzaak aan extra parking. "We besloten de bevraging te houden omdat er op Facebook heel wat klachten waren over het 'wildparkeren' aan winkels op de Bredabaan", zegt Babs De Vocht van Jong CD&V. "Het doel was om te achterhalen waar de inwoners meer fietsenstallingen willen. We kregen meer dan driehonderd reacties. Bijna 90 % wil een fietsparking aan het Kruidvat. Wij gaan als Jong CD&V dan ook met onze resultaten en ons voorstel naar het schepencollege." (VTT)