Gemeentebestuur investeerde al 80.000 euro in jeugdhuis

De gemeente Brasschaat heeft deze legislatuur al 80.000 euro geïnvesteerd in jeugdhuis HobNob. Nu is het de beurt aan de verlichting. Er is ook een extra projectmedewerker aangetrokken om de werking van het jeugdhuis uit te bouwen.

De voorbije jaren kreeg het jeugdhuis al een nieuw dak, kwam er extra isolatie en werd een ventilatiegroep geplaatst. De ventilatiegroep blaast verse lucht van buiten naar binnen en zorgt voor de afvoer van bedorven lucht. "Voor 2018 hebben we opnieuw een investeringsbedrag voorzien voor HobNob. Ditmaal gaat het om de vernieuwing van de verlichting voor een bedrag van zo'n tweeduizend euro", aldus schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V).


"Het jeugdhuis heeft hiervoor een aanvraag ingediend en deze is goedgekeurd door het schepencollege." Met de investering in nieuwe verlichting, trekt het jeugdhuis meteen ook de kaart van de besparing. "We willen onze verlichting vervangen door led", zegt Axel De Rop van HobNob.

Nieuw toegangssysteem

"Dit zal ons energieverbruik sterk verminderen. Daarnaast gaan we ook het podium laten herstellen en een nieuw toegangssyteem installeren dat werkt met badges. Via een subsidie van de Vlaamse overheid zal een sociale werkplaats deze werken voor ons gratis uitvoeren. Binnenkort zal er ook een nieuwe koeling worden geplaatst die minder zal verbruiken dan de vorige koeling."


Er wordt niet alleen aan het gebouw gewerkt. Ook de werking van het jeugdhuis zelf wordt uitgebouwd. De gemeente heeft een extra projectmedewerker aangeworven die het jeugdhuis mee moet ondersteunen in de uitbouw van het vrijwilligersnet. (VTT)