Gemeente komt arme gezinnen tegemoet in energiefactuur

Gezinnen in armoede die verwarmen met stookolie, kunnen bij het OCMW een beroep doen op een toelage. Het gaat dan om mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling. De brandstof is ofwel huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. De toelage varieert op basis van de stookolieprijs en bedraagt maximaal 300 euro. "Het OCMW doet een sociaal onderzoek en beslist over de toekenning. Toch is het aantal stookolietoelagen de voorbije jaren gedaald. In 2014 kregen nog 62 huishoudens, dit jaar hebben we voorlopig al 42 huishoudens een toelage gegeven", zegt OCMW-voorzitter Bart Brughmans (CD&V). Naast de ondersteuning bij de aankoop van energie, zijn er diverse premies en goedkope leningen om de energiekost van de woning te verminderen. "Door energiebesparende werken aan de woning uit te voeren, daalt het energieverbruik en dus ook de energiefactuur. Vanuit de gemeente bieden we een goedkope energielening aan voor energiebesparende werken. Mensen met een laag inkomen kunnen volledig gratis lenen. De lening kan worden aangevraagd voor uitgaven zoals een condensatieketel, dak- en muurisolatie of hoogrendementsglas", zegt schepen van Wonen Niels de Kort (CD&V). (VTT)