Bouwwerken 16 sociale woningen van start

De gemeente bereidt de bouw voor van zestien sociale en bescheiden woningen. De gemeente neemt de leiding in handen, de bouw gebeurt door sociale huisvestingsmaatschappijen. De werken gingen deze week van start.


"Over het hele grondgebied beschikt de gemeente Brasschaat over 378 sociale huurwoningen. In verhouding tot hetaantal inwoners, hebben we een goed niveau, maar we zitten niet stil. Om betaalbare woningen te bouwen, plannen we in de volgende jaren nog enkele projecten" zegt schepen van Wonen Niels de Kort (CD&V).


Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - H.E. is gestart met de bouw van 10 huurwoningen en 6 koopwoningen. Alle woningen hebben drie slaapkamers. "De huizen worden gerealiseerd in een binnengebied in de Kortestraat. Dat ligt in woonuitbreidingsgebied, maar dat is niet hetzelfde als woongebied. Er mag dus niet particulier ontwikkeld worden. Dat kan enkel door sociale huisvestingsmaatschappijen", zegt de Kort (CD&V).


De groendienst heeft de plannen voor de groenaanleg voor haar rekening genomen. Voor meer info over de woningen kan je terecht op www.devoorkempen-he.be. (KCS)