AZ Klina sensibiliseert over hartfalen

Tijdens de 'Dag van het hartfalen' op vrijdag 5 mei zal het AZ Klina haar patiënten informeren en sensibiliseren over hartfalen. Hartfalen is een chronische ziekte waarbij het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen.

Kortademigheid, vermoeidheid, gezwollen voeten of plotse gewichtstoename zijn mogelijke symptomen van hartfalen. Wie wil kan die dag aan de infostand of tijdens een voordracht meer informatie over deze ernstige aandoening vragen. Je kan zelfs je bloeddruk laten meten, je BMI laten bepalen of risicofactoren laten screenen. Verder is er ook de mogelijkheid om de nieuwe Cardiale Revalidatie te bezoeken.


Hartfalendag in het AZ Klina is vrij toegankelijk van 13 tot 17uur. De voordracht 'Is een falend hart steeds 'Hartfalen?' gaat door in het auditorium van 15 tot 16 uur en wordt gegeven door Dr. W. Smolders (cardioloog) in samenwerking met Veerle Smets (hartfalenverpleegkundige) en Helena Crokaert (psychologe Cardiale Revalidatie). Inschrijven voor de voordracht kan via hartfalendag@klina.be.


Het bezoek aan Cardiale Revalidatie gaat door van 16 tot 17uur. AZ Klina, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat (KCS)