464 vrije bouwgronden leveren 158.000 euro op

De 464 vrije bouwgronden in de gemeente Brasschaat hebben vorig jaar een totaalbedrag van 158.711 euro aan jaarlijkse belasting op onbenutte bouwgronden opgebracht. Het gaat om gronden die palen aan een voldoende uitgeruste weg en gelegen zijn in een woongebied, waar de gemeente een jaarlijkse belasting op heft.

"Met de heffing willen we grondspeculatie tegen gaan en eigenaars motiveren om hun gronden op de markt te brengen", zegt schepen van Wonen Niels de Kort (CD&V). "We zijn steeds strenger in het creëren van nieuwe bouwgronden of het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden. Maar de bestaande mogelijkheden moeten benut worden." De belasting is verschuldigd voor de inwoner die op 1 januari eigenaar is van de onbebouwde bouwgrond of kavel. Voor het jaar 2016 betrof het 464 belastbare percelen waarvan er 47 werden vrijgesteld van belasting. "We verlenen een vrijstelling aan jonge gezinnen die geen andere eigendom hebben en die van plan zijn om te gaan bouwen. Ook ouders die een bouwgrond kopen voor hun kinderen genieten een vrijstelling." De activeringsheffing bestaat reeds verschillende jaren in Brasschaat. (KCS)