450 Brasschatenaren krijgen voor 156.000 euro aan belastingen terug

Klaas De Scheirder
De gemeente Brasschaat gaat 156.000 euro aan verhaalbelastingen terugbetalen aan ruim 450 inwoners van Brasschaat.

“De speciale heffing werd eind 2019 afgeschaft. Ze werd vroeger aangerekend na openbare werken waar je als buurtbewoner voordeel bij had, zoals een betere straat”, zegt burgemeester Philip Cools (N-VA). 

Omdat de belasting vroeger over een periode van 20 jaar werd opgelegd, konden de belastingplichtigen ervoor kiezen om in één keer te betalen of te kiezen voor een jaarlijkse aflossing. Belastingplichtigen die in het verleden voor een éénmalige betaling kozen, betaalden dus soms al een deel voor na 2019. Die bedragen worden weldra terugbetaald.”