19 aanpassingspremies uitgekeerd in 2016

De gemeente Brasschaat keerde in 2016 in totaal 19 premies uit voor het aanpassen van de woning om de woonkwaliteit van de senioren te ondersteunen. Concreet gaat het over een bedrag van 5.657 euro. Het aantal aanpassingspremies daalde ten opzichte van 2015. Toen werden er 23 aanpassingspremies toegekend.


"Met de aanpassingspremie hebben we verschillende doelstellingen", zegt schepen van Wonen Niels de Kort (CD&V). "Ten eerste willen we de senioren thuis laten wonen zolang het kan. Ten tweede is woningaanpassing noodzakelijk in het kader van valpreventie. Ten slotte willen we ook inwoners die een bejaarde ouder in huis opneemt, ondersteunen."


Ouderen vanaf 65 kunnen bij de Vlaamse overheid en de gemeente een aanpassingspremie krijgen. Werken die in aanmerking komen voor de premie zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan het sanitair zoals het plaatsen van een douche of aangepaste wc, het plaatsen van een traplift, het wegwerken van hinderlijke drempels of het plaatsen van automatische rolluiken.


"We gaan de premie evalueren en bijsturen waar nodig", gaat de Kort verder. "We zien dat andere gemeenten en ook EANDIS hun premies meer focussen op duurzaam renoveren. We gaan binnen de gemeente bestuderen of een dergelijke wijziging wenselijk is." Voor een aanvraag van een aanpassingspremies kan je terecht bij het woonloket van de gemeente brasschaat via 03 650 02 78 of woonloket@brasschaat.be


(KCS)