"Voor eens en voor altijd: Bredabaan heeft voorrang"

Het verwarrende kruispunt van de Bredabaan met de Prins Kavellei en de De Borrekeslei.
Klaas De Scheirder Het verwarrende kruispunt van de Bredabaan met de Prins Kavellei en de De Borrekeslei.
Het kruispunt van de Bredabaan met de Prins Kavellei en de De Borrekeslei is al jaren een punt van discussie binnen de gemeente en op sociale media. Voor veel automobilisten is het niet duidelijk wie voorrang heeft. Om een einde te maken aan de verwarrende situatie willen het gemeentebestuur en de lokale politie voorrangsborden vervangen door stopborden.

Het was Myriam Van Honsté (Open Vld) die het punt aanbracht op de gemeenteraad. "Door de verwarring ontstaan gevaarlijke situaties. Er moet een oplossing komen", zei ze.


"De Bredabaan is een gewestweg, dus als gemeente hebben we weinig mogelijkheden om de huidige verkeerssituatie aan te passen", reageert mobiliteitsschepen Luc Sevenhans (N-VA). "Op de Bredabaan staat wel duidelijk een verkeersbord dat een voorrangsweg aanduidt. Dat maakt dus dat de Prins Kavellei en de De Borrekeslei ondergeschikt zijn aan de Bredabaan. In beide straten wordt trouwens ook aangeduid met een bord dat je voorrang moet verlenen."


Momenteel wordt het kruispunt geregeld door een verkeerslicht dat op oranje staat. "Mensen denken dat je geen voorrang meer hoeft te verlenen wanneer er een verkeerslicht staat, maar dat is niet zo." Schepen Sevenhans geeft wel toe dat de situatie duidelijker kan. "We zullen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorstellen om in de ondergeschikte straten een verkeersbord te plaatsen dat je verplicht te stoppen."


Ondanks de verwarrende verkeerssituatie zijn er wel nog maar weinig ongevallen gebeurd aan het kruispunt. "Waar de Bredabaan de Prins Kavellei kruist zijn er tussen 2000 en 2016 zestien ongevallen gebeurd. Slechts twee daarvan hadden rechtstreeks te maken met de voorrangsregel", zegt Marc Snels, adjunct korpschef van de lokale politie Brasschaat. "Op het kruispunt van de Bredabaan met de De Borrekeslei waren dat negentien ongevallen, waarvan drie betrekking hadden op de voorrangsregels. Telkens ging het om stoffelijke schade." (KCS)