Brasschaat en Brecht geven negatief advies voor schietstand op Groot Schietveld: “Volledig in strijd met het gewestplan”

Peter Symens (rechts) van Natuurpunt en buurtbewoner Herman Van Den Heuvel (links) bij het protestbord met in de achtergrond het domein waar de schietstand zou komen.
Toon Verheijen Peter Symens (rechts) van Natuurpunt en buurtbewoner Herman Van Den Heuvel (links) bij het protestbord met in de achtergrond het domein waar de schietstand zou komen.
De komst van een schietstand op het Groot Schietveld lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Na het afsluiten van de openbare onderzoeken in Brecht en Brasschaat waarbij duizenden bezwaarschriften werden ingediend, blijkt nu ook dat de colleges van beide gemeenten een negatief advies hebben gegeven.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de schietstand door vzw De Zwarte Duif op het Groot Schietveld heeft de voorbije maanden al het nodige stof doen opwaaien. Een eerdere aanvraag werd al eens vroegtijdig ingetrokken, maar de aanvragers kwamen vorig jaar dan plots met een herwerkt dossier op de proppen. De aanvraag lokte opnieuw heel wat protest uit en een online petitie van Natuurpunt leverde zelfs enkele duizenden handtekeningen op.

Ongunstig

Ondertussen hebben beide gemeentebesturen een advies geformuleerd na het afsluiten van het openbaar onderzoek. In beide gevallen is dat ongunstig. “We hebben op basis van stedenbouwkundige voorschriften ongunstig geadviseerd”, zegt burgemeester Philip Cools (N-VA). “Het gaat om een actief schietveld dat ingekleurd is als militair domein. Daar kunnen alleen gebouwen komen die een militaire doelstelling hebben. Iets anders is daar niet mogelijk. Dat is dus voor ons reden genoeg om de aanvraag negatief te adviseren. We hebben wel een randbemerking gemaakt dat als er één plaats geschikt is, dat het dan een militair schietveld is. Maar dan is het aan de hogere overheid om het domein een andere bestemming te geven op het gewestplan.” Op andere vlakken zoals natuur verwijst de gemeente naar de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos (dat ook negatief is, red). De gemeente Brecht heeft net als Brasschaat een ongunstig advies gegeven. “De aanvraag is in strijd met het gewestplan”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “Maar daarnaast is het dossier ook in strijd met de normen van het Agentschap Natuur en Bos.”

Provincie

Het is nu aan de provincie om al dan niet een vergunning te geven. Wanneer de provincie de aanvraag weigert, bestaat voor De Zwarte Duif de mogelijkheid om in beroep te gaan en dan is het Vlaamse overheid die moet oordelen.