Bouw ondergrondse parking mag niet starten

ACTIECOMITÉ ZO MOBIEL LEF DIENT BEROEP IN BIJ PROVINCIE

Binnen een tweetal weken - na het archeologisch onderzoek - zou een aannemer starten met de eigenlijke bouw van de ondergrondse parking op de Vilvoordse Grote Markt, maar die werken worden waarschijnlijk uitgesteld. Actiecomité Zo Mobiel Lef gaat immers in beroep tegen de bouwvergunning. "Het actiecomité zorgt er op die manier voor dat handelaars nog langer in de penarie zitten", zegt burgemeester Bonte.

Gisteren is een aannemer gestart met de voorbereidende werken van het archeologisch onderzoek op de Grote Markt in Vilvoorde. Dat onderzoek zou normaal een tweetal weken in beslag nemen. Zodra dit alles achter de rug is, zou men meteen kunnen starten met de eigenlijke bouw van de ondergrondse parking. Zou, want door een klacht van actiecomité Zo Mobiel Lef bij de provincie mag er niet gestart worden tot de deputatie een uitspraak doet in de beroepsprocedure. Zo'n uitspraak moet er komen binnen de 105 dagen nadat de klacht ingediend werd. Met andere woorden: de kans is groot dat de werken een drietal maanden zullen stilliggen.

Volgens het actiecomité werden er heel wat fouten gemaakt tijdens de procedure van de bouwaanvraag. "Zo was het dossier dat op de dienst Ruimtelijke Ordening lag onvolledig", zegt Fred Luyckx van Zo Mobiel Lef. "Daarnaast zullen de handelaars heel wat verlies lijden tijdens de werken, die bijna drie jaar zullen duren. Door voor een renovatie van de Grote Markt te kiezen, zou dat niet het geval zijn. Het project zorgt ook voor een pak meer fijn stof, wat een achteruitgang van de gezondheid betekent, zowel tijdens als na de werken. Ook wijzen alle grondboringen en onderzoeken van studiebureaus de Grote Markt af als locatie voor een ondergrondse parking. Dat bewijst dat dit project niet thuis hoort in Vilvoorde. Daarom willen we via de deputatie voorkomen dat er een ondergrondse parking pal in het centrum van de Zennestad komt."

"Jammer"

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) was gisteren nog niet officieel op de hoogte van het beroep dat aangetekend werd. "Al wisten we wel dat dit er zat aan te komen", klinkt het. "Het is bijzonder jammer dat het actiecomité gewacht heeft op het startschot van het archeologisch onderzoek om in beroep te gaan. Hadden ze dit meteen gedaan nadat de bouwvergunning afgeleverd werd, waren er al twee weken van de beroepsprocedure voorbij. Dat is nu niet het geval en mogelijk kan er daardoor drie weken niet gewerkt worden. Dat is nog eens extra pijnlijk voor de handelaars."

Handelaars misnoegd

De handelaars zijn niet blij dat de werken mogelijk langer zullen duren. "Dit alles maakt de miserie nog wat erger", zegt David Thijs van brasserie De Met, waar het terras vorige week weggehaald werd voor het archeologisch onderzoek. "Ze waren nu eindelijk begonnen en nu wordt alles weer stilgelegd. Waarom diende men niet wat vroeger klacht in, dan hadden de terrassen langer kunnen blijven staan."

David Thijs, mede-uitbater van Brasserie De Met op de Grote Markt is niet opgezet met de klacht.
Lukas David Thijs, mede-uitbater van Brasserie De Met op de Grote Markt is niet opgezet met de klacht.
De werken zijn gestart op de Grote Markt, maar mogelijk worden ze nu opnieuw stilgelegd.
Lukas De werken zijn gestart op de Grote Markt, maar mogelijk worden ze nu opnieuw stilgelegd.