Sp.a wil titel van ereburger en verdienstelijk inwoner ingevoerd zien

Het gemeentehuis van Boutersem.
Baert Marc Het gemeentehuis van Boutersem.
Sp.a pleit voor de opmaak van een reglement in verband met de toekenning van de titel van ereburger en verdienstelijk inwoner. “In verschillende gemeenten bestaat er al zo’n dergelijk reglement”, zegt raadslid Günther Janssens. “Aangezien de gemeente Boutersem ‘buitengewoon’ is, weten wij dat er heel wat personen zijn die als kandidaat in aanmerking komen om een dergelijke, louter ceremoniële, erkenning te mogen ontvangen.”

Om dit op een transparante en heldere wijze te kunnen doen, moet er volgens sp.a een gemeentelijk reglement opgesteld worden waarin specifieke criteria worden beschreven op basis waarvan jaarlijks kandidaturen voor een dergelijke titel kunnen worden ingediend en beslecht. “Voor wat betreft het ereburgerschap stelt sp.a voor dit mogelijk te maken voor inwoners of gewezen inwoners van de gemeente, met een aantoonbare band met Boutersem, die bijdragen of bijgedragen hebben tot de bekendheid en de uitstraling van de gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal niveau of zich verdienstelijk hebben gemaakt op Vlaams, nationaal of internationaal niveau. Personen die een gekozen mandaat vervullen binnen onze gemeente, zouden, wat ons betreft, niet in aanmerking moeten komen”, aldus raadslid Janssens.

“Voor wat betreft de titel van ‘verdienstelijke inwoner’ zouden we voorstellen dit mogelijk te maken voor inwoners en voor verenigingen van onze gemeente, met name voor moedige inwoners die de afgelopen 12 maanden een medeburger geholpen bij een levensbedreigende situatie en voor inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties op cultureel, artistiek, maatschappelijk, sociaal, economisch of technisch-wetenschappelijk vlak aan de gemeente een extra dimensie hebben gegeven”, besluit Janssens. Het voorstel zal donderdag op de gemeenteraad besproken worden.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.