Onrust bij bewoners over woonproject in de Nieuwstraat, gemeente belegt infovergadering

De woningen worden ingeplant ten noorden van de Okay supermarkt.
Bollen De woningen worden ingeplant ten noorden van de Okay supermarkt.
Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor een woningbouwproject in de Nieuwstraat. Het gaat om de bouw van 44 woningen in de omgeving van warenhuis Okay. Inwoners maken zich zorgen omdat de gemeente steeds dichter bebouwd geraakt. “Er is geen reden tot paniek”, zegt schepen Janina Vandebroeck (Open Vld). “We hebben heel wat mooie en open ruimte in Boutersem en die moeten we behouden.”

“Onze gemeente heeft momenteel een weinig gediversifieerd woningaanbod: grote woningen, in open bebouwing met een grote tuin”, voegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V) er aan toe. “Dit aanbod is niet langer aangepast aan de realiteit van kleiner wordende gezinnen. En helaas is de CO2-uitstoot van Boutersemse woningen daardoor ook vrij hoog. Indien je verdicht, moet dit vanzelfsprekend op een kwaliteitsvolle wijze gebeuren, bijvoorbeeld met ruimte voor groen, fietsenbergplaats en parking. Het is duidelijk dat we het project mee hierop zullen beoordelen. Ook de locatie moet hiervoor geschikt zijn, in dit geval dicht bij station.”

Duidelijk kader

Woensdagavond vindt een infovergadering over het project plaats om 20 uur in het cultureel centrum. “Op zich is het goed dat mensen van de betrokken straat geïnformeerd worden, maar deze zaak gaat iedereen aan”, benadrukt oppositieraadslid Gunther Janssens (sp.a). “We zijn vragende partij voor een ruimer debat bij grotere verkavelingen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, dit zeker aangezien er momenteel een duidelijk kader ontbreekt. Mensen hebben het gevoel dat de gemeente wordt volgebouwd en dat dit problemen oplevert in domeinen als mobiliteit en kinderopvang. We moeten rekening houden met die zorgen en dringend werk maken van een gedragen kader voor dergelijke grotere verkavelingen. We zullen vanuit onze partij ook aandringen op een mobiliteitsstudie, want 44 woningen zullen gemiddeld 66 extra wagens opleveren, dat is meer dan een verdubbeling van het verkeer in een straat die recent pas werd vernieuwd. We stellen ons hier vragen over.”

Er is geen reden tot paniek

Schepen Janina Vandebroeck

“Het is best mogelijk dat er wat ongeruste reacties komen”, aldus burgemeester Vervliet. “Daarom hebben we ervoor geopteerd het openbaar onderzoek te laten voorafgaan door een infovergadering. Transparantie is ons eerlijkste antwoord.”

Maar de betrokken gronden zijn bouwgrond, klinkt het nog bij het gemeentebestuur. Deze gronden zullen hoe dan ook bebouwd worden. “Het is dus aan ons als gemeente om te zorgen dat deze bebouwing, die wij niet kunnen tegenhouden, zo toekomstgericht en duurzaam mogelijk is”, besluit schepen Vandebroeck.