Onderwijspersoneel krijgt EHBO-opleiding

Op de gemeenteraad verduidelijkte schepen van Onderwijs Chris Vervliet (CD&V) het nascholingsplan van de gemeentelijke basisschool. Zoals vorige jaren wordt onder meer ingezet op EHBO. "We willen een vaste kern van medewerkers die goed vertrouwd zijn met EHBO", aldus Vervliet. "Deze kennis moet evenwel onderhouden worden anders vervaagt ze." Daarnaast wordt ingezet op bijscholing om de leerkrachten te helpen de lessen muzische vorming te verstevigen. (VDT)