Nog geen oproep gelanceerd tot hernieuwing: sp.a stelt zich vragen bij toekomst adviesraden

Boutersem
RV Boutersem
Sp.a stelt zich vragen bij de organisatie van de adviesraden. Er werd nog geen oproep geformuleerd naar de bevolking om de adviesraden te hernieuwen.

“De leden van de adviesraden stellen zich dan ook vragen bij het voortbestaan van de adviesraden waar ze deel van uitmaken”, zegt raadslid Günther Janssens. “We vragen uitdrukkelijk dat het bestuur advies van de huidige raden vraagt, alvorens zomaar eventuele raden af te schaffen of samen te voegen. We willen ook de bevestiging dat de verenigingen subsidies blijven krijgen en dat ze bij de verdeling van die subsidies betrokken blijven.”

“In het verleden heeft de gemeente Boutersem steeds ingezet op inspraak van verenigingen en experten bij de beleidsvorming van diverse thema’s”, klinkt het bij sp.a nog. “Onze fractie hoopt dat het gemeentebestuur hier in de toekomst ook het belang van blijft inzien en de noodzaak aan input van experts en verenigingenmee onderschrijft.”

“Sp.a heeft er vorige bestuursperiode zelf voor gepleit om het aantal adviesraden af te slanken”, reageert burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “Vandaag zijn er veertien raden actief in Boutersem. We willen de werking ervan evalueren, niet zozeer om raden af te schaffen maar wel om de werking zo doelmatig mogelijk te maken. Er is geen reden tot ongerustheid. Wellicht zal het een beperkte bijsturing worden dan wel een grootschalige vermindering. Maar we werken stap voor stap. Op dit ogenblik gaat de aandacht vooral uit naar de financiële meerjarenplanning, die we in maart aan de gemeenteraad willen voorleggen.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.