Met containerklasjes alleen red je 't niet

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BOUTERSEM

In school De Notelaar zitten de klasjes goed vol.
Foto Bollen In school De Notelaar zitten de klasjes goed vol.
De gemeente Boutersem, genesteld tussen Tienen en Leuven langs de E40, kende de laatste jaren een grote bevolkingsgroei. Meer mensen betekent meer verkeer, meer nood aan kinderopvang, vraag naar betaalbare woningen en betere infrastructuur. De scholen zitten nu al vol.

"Onze gemeente is inderdaad al jaren erg aantrekkelijke gemeente waar we volop inzetten op kinderen en jonge gezinnen", zeggen schepenen Mia Smets en Günthers Janssens van sp.a. "Er werd geïnvesteerd in onze gemeentelijke basisschool om ervoor te zorgen dat alle kinderen op elk moment een plaats hebben, we ondersteunen de andere basisscholen waar dat mogelijk is, we hebben mee een nieuw kinderdagverblijf gerealiseerd en investeerden in de buitenschoolse kinderopvang. Los daarvan zetten we in op onze verenigingen, in een sterk jeugd, sport- en vrijetijdsbeleid waar we een inhaalbeweging hebben gerealiseerd door een veilige en een inspirerende infrastructuur mogelijk te maken."


"We hebben de geboorte-explosie van 2012-2013 goed kunnen opvangen", stelt schepen van Onderwijs, Chris Vervliet (CD&V). "Het grootste aantal kindjes is opgevangen in de gemeentelijke basisschool door containerklasjes te plaatsen en een kleuterklasje in te richten in de conciërgewoning. Nabij school De Notelaar hebben we geïnvesteerd in een nieuwe opvanglocatie voor Stekelbees en aan school De Mozaïek hebben we verbeteringswerken uitgevoerd in de bestaande opvang. De volgende schakel is de locatie van Stekelbees nabij de gemeentelijke basisschool. Het vervangen van deze containerklasjes zal een prioriteit voor de komende jaren worden. Op lange termijn zal moeten worden gekeken naar bijbouw en vernieuwbouw. Het is immers geen oplossing om eeuwig containerklasjes te huren. Realistisch gezien denk ik dat dit eerder voor de bestuursperiode 2024-2030 zal zijn, dan voor de huidige bestuursperiode."


De geboortecijfers zijn momenteel terug aan het dalen in Boutersem. "We houden er rekening mee dat die opnieuw zullen stijgen naarmate het woonuitbreidingsgebied Valkenberg er komt", aldus schepen Vervliet. "Dat kan evenwel nog een paar jaar duren. Daarna moeten de kindjes nog geboren worden en de leeftijd bereiken om naar de kleuterklas te gaan. We zijn dan al snel acht jaar verder."

Niet te megalomaan

"Er is nog voldoende woonuitbreidingsgebied waar er gebouwd kan worden indien daarvoor kandidaten zijn", meent Janina Vandebroeck (Open Vld). "Er moet wel opgelet worden dat niet te veel megalomane woonprojecten alles inpalmen. Bovendien moeten bewoners met grote woonprojecten in hun buurt meer betrokken worden. Zo is een aantal omwonenden van de nieuwe wijk Valkenberg 2 terecht ongerust over de verkeerslast die deze nieuwe wijk met zich mee zal brengen. Daar moet je als gemeente gehoor aan geven en deze omwonenden garanties bieden om deze verkeerslast zo veel als mogelijk te beperken. Een andere doorn in het oog zijn de sterk verouderde en te kleine gebouwen voor de gemeentelijke basisschool en de daarnaast gelegen buitenschoolse kinderopvang. Er wordt nog steeds gewerkt met containerklassen terwijl het reeds jaren vaststaat dat er nood is aan een nieuwe en grotere infrastructuur. Ook dit dossier laat de huidige meerderheid veel te lang aanslepen. Men had al lang een aanvraag moeten indienen bij het Agentschap van de Vlaamse Overheid (AGION) voor subsidiëring." (VDT)