Maandag trekken eerste huurders in flat

OUDE RIJKSWACHTKAZERNE OMGETOVERD TOT SOCIALE WONINGEN

Onder andere Gunther Janssens (schepen van Wonen en Stedenbouw, 3de van rechts) en Guido Claes, voorzitter van Volkswoningbouw (helemaal rechts), poseren voor de gerenoveerde kazerne.
Bollen Onder andere Gunther Janssens (schepen van Wonen en Stedenbouw, 3de van rechts) en Guido Claes, voorzitter van Volkswoningbouw (helemaal rechts), poseren voor de gerenoveerde kazerne.
Op 5 februari nemen de eerste huurders hun intrek in een van de sociale appartementen in de vroegere rijkswachtkazerne. Na het vertrek van de laatste rijkswachters en hun families werd de kazerne gebruikt als wijkkantoor door de lokale politie. Het gebouw was echter niet meer aangepast aan de hedendaagse noden en werd verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw.

Die realiseerde er in samenspraak met de gemeente Boutersem veertien huurappartementen. Deze zullen nu snel in gebruik genomen worden door een mix van gezinnen en alleenstaanden, waarvan het grootste deel een binding met de gemeente heeft.


"Door de realisatie van dit sociaal woonproject zullen er deze legislatuur uiteindelijk 28 sociale wooneenheden bijgekomen zijn", zegt schepen van Wonen en Stedenbouw, Gunther Janssens (sp.a). "Dat is een behoorlijke inspanning waar we tevreden mee mogen zijn. Onze inwoners die het wat moeilijker hebben, krijgen op die manier een betaalbaar dak boven hun hoofd."


"Het project biedt hen maximaal kansen door de erg gunstige ligging, nabij het openbaar vervoer, winkels, een school, kinderopvang en een jeugdvereniging."


Er staan nog 28 bijkomende sociale woningen ingepland.


"Daarmee zijn we goed op weg om het door de Vlaamse overheid opgelegde objectief van 70 sociale huurwoningen tegen 2025 te realiseren", aldus schepen Janssens.

Voorgevel behouden

Opvallend is dat de voorgevel van het gebouw werd behouden.


"Dit was een vereiste van de gemeente", zegt Guido Claes, voorzitter van Volkwoningbouw. "Technisch was het geen eenvoudige opdracht, maar het resultaat mag zeker gezien worden."


Schepen Janssens beaamt dit.


"Architect Bert Thijs heeft prachtig werk geleverd. Zo werden de ornamenten aan de dakgoten doorgetrokken langs de achterzijde en achteraan werd een gelijkaardige steen gebruikt."


Bij de restauratie van de voorgevel werd het bord met het opschrift 'Rijkswacht' onder de dakkapel weggehaald. Tot ieders verbazing vond men hieronder een blauwe staan terug met het initiële opschrift 'Nationale Gendarmerie'.

2019: 20 extra flats

In 2019 zullen de volgende tien sociale huurappartementen worden gebouwd ter hoogte van het gewezen frituur van wijlen René Magnus.


Geïnteresseerde inwoners mogen zich alvast kandidaat stellen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw.