Infomomenten over aanleg fietspaden

Er vinden verschillende infomomenten plaats in verband met de aanleg van fietspaden in Boutersem, Vertrijk en Willebringen. Op 12 december organiseert het ruilverkavelingscomité Willebringen een infoavond over de plannen voor de aanleg van een fietspad langs de Meldertsestraat in Willebringen en dit naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag. Iedereen is welkom om 20 uur in het Sint-Janscollege van Meldert. Op 19 december volgt nog een bijeenkomst om de plannen voor de aanleg van een fietspad langs de Koutemstraat en Torenhofstraat in Vertrijk-Willebringen toe te lichten. Die vindt plaats om 20 uur in het Buurthuis Willebringen. (VDT)