Gewest neemt Smidstraat onder de loep

BEWONERS VRAGEN AL JAREN NIEUW WEGDEK EN MEER CONTROLES

Schepen Günther Janssens in de Smidstraat.
Foto Bollen Schepen Günther Janssens in de Smidstraat.
Het Vlaams Gewest zal proefmetingen uitvoeren in de Smidstraat om te bepalen waar de grootste problemen zitten. De bewoners zijn al jaren vragende partij voor een herstelling van het wegdek, gecombineerd met meer controles op zwaar vervoer en laagvliegers. Het nodige budget - meer dan een miljoen euro - is echter een struikelblok.

De Smidstraat, die onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) valt, is een drukke doorgangsweg richting autostrade. Maar daar is de straat helemaal niet geschikt voor. Het wegdek kreeg het in de voorbije jaren dan ook zwaar te verduren. "Verschillende betonplaten liggen los, wat lawaaihinder en soms ook schade aan de huizen veroorzaakt", zegt schepen Günther Janssens (sp.a). "Onder het wegdek zit dan ook geen deftige bedding."


De bewoners gingen al rond met een petitie om meer verkeersveiligheid te eisen, maar kregen enkele jaren geleden alleen een proefopstelling die nadien weer afgevoerd werd. Het enige wat gebleven is, is een wegversmalling bij het inrijden van de straat. "Die dringt de snelheid van weggebruikers inderdaad terug, maar daarmee zijn de problemen hier nog niet opgelost", klinkt het.

Tonnagebeperking

"Het gesprek met het AWV over een definitieve herstelling van de weg is weer geopend", kondigt schepen Janssens nu aan. "We hopen in de komende maanden tot een definitief plan van aanpak te komen. We zullen in afwachting alvast voorstellen om een tonnagebeperking tot maximaal vijf ton - nu is dat tien ton - in te voeren. Zwaar verkeer kan beter via Haasrode geleid worden, die doortocht is daar wel voor gemaakt. De Boutersemse transportfirma Transmet geeft trouwens vandaag al het goede voorbeeld, door via Haasrode naar de autostrade te rijden. Wat de bussen van De Lijn betreft, kan er met een nieuwe tonnagebeperking misschien wel een probleem ontstaan. Maar daar kunnen we dan ook wel een oplossing voor vinden."


De vraag van de bewoners om een flitspaal in de Smidstraat te plaatsen, wordt momenteel onderzocht door de gemeente. "Uit de mobiliteitsenquête is gebleken dat toch zeventig procent van de bewoners voorstander is", klinkt het. "We hebben het Vlaams Gewest gevraagd wat de kostprijs zou zijn. Voorts moeten de voetpaden dringend aangepakt worden, maar dit kan enkel in samenwerking met het gewest. En voor de fietsers denken we aan een functioneel fietspad op de plaats van de huidige voetweg, die parallel met de Smidstraat loopt. Als we die weg wat breder maken en uitrusten met verlichting, dan is dat een mooi alternatief voor de straat zelf."