Gemeente plant zorgcampus aan Stationsstraat

SITE KRIJGT ASSISTENTIEWONINGEN EN DAGOPVANG VOOR OUDEREN

Een toekomstbeeld van hoe de zorgcampus er zal uitzien.
Foto RV Een toekomstbeeld van hoe de zorgcampus er zal uitzien.
Op de gemeentelijke site langs de Stationsstraat zal er binnenkort een zorgcampus verrijzen. De gemeente gaat voor de realisatie in zee met privépartner, sociaal economiebedrijf De Biehal. Er komen 26 assistentiewoningen, tien appartementen voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening, een CADO of dagopvang voor ouderen en een gemeenschapsruimte voor verenigingen.

Er is al heel wat veranderd aan de Stationsstraat. Kinderopvang Stekelbees kreeg er al gloednieuwe lokalen en ook kinderdagverblijf 't Vlindertje kreeg er een nieuw onderkomen. De gemeente investeerde vervolgens in de omgevingswerken aan 't Vlindertje met een toegangsweg, parkeergelegenheid en rotonde. Binnenkort wordt de zorgcampus verder uitgebreid. Doelgroep zijn enerzijds de senioren. Voor hen worden er 26 assistentiewoningen en een dagopvang CADO gebouwd. "Momenteel heeft Boutersem nog geen assistentiewoningen of serviceflats", zegt OCMW-voorzitter en schepen van Senioren, Maurice Rodeyns (CD&V). "Er is dus zeker nood aan. Dat bleek in eerste instantie al na opmaak van de beleidsplannen en na de enquête, die het OCMW in maart vorig jaar heeft gedaan omtrent de interesse in assistentiewoningen, hebben wij beslist om ermee door te gaan.


Lot 1, een terrein van ruim 28 are bestemd voor de assistentiewoningen, ligt achteraan op de sociale site, achter de nieuwe gemeentelijke kinderopvang en tussen school De Notelaar en het kinderdagverblijf 't Vlindertje. "Voor deze groep wordt er een overeenkomst afgesloten met Assist Healtcare Facilities nv, een professionele organisatie gespecialiseerd in hulpverlening", legt Maurice Rodeyns uit. "Het is ook Assist dat het gebruik van de polyvalente ruimte, waarvan een deel als gemeenschapsruimte ter beschikking wordt gesteld, zal coördineren."

Aangepast aan fysieke noden

Op Lot 2 , een terrein van 7,35 are, links vanaf de Stationsstraat naar de opvang, tussen de daar nog staande woning en de huidige toegangsweg naar het kinderdagverblijf, komen er tien wooneenheden voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening, die specifiek aangepast zijn aan de fysieke noden van die mensen. "Zowel in Vlaams-Brabant als Limburg is er veel vraag naar dergelijk woonaanbod. De bewoners in deze wooneenheden zullen dagdagelijkse hulp krijgen van de vzw Mané."


Binnen Lot 2 komt er ook nog de al lang aangekondigde, oorspronkelijk in de pastorie van Butsel voorziene CADO, een dagopvang voor een achttal ouderen, ingericht door Landelijke Thuiszorg. "Hier was eveneens veel belangstelling vanwege de vele mantelzorgers die de gemeente rijk is", zegt voorzitter Rodeyns. "De CADO heeft een aparte ingang en geeft uit op een tuintje voor deze mensen." Om het geheel af te maken, plant de gemeente


de realisatie van een nieuwe, rechtstreekse verbinding voor de zwakke weggebruiker tussen de site en de Leuvensesteenweg, zodat al wie van en naar deze site of het station moet, niet langer langs het gevaarlijke kruispunt Leuvensesteenweg en Stationsstraat moet passeren.


Het project moet binnen de 15 maanden na de aflevering van de bouwvergunning afgerond zijn, dus vermoedelijk binnen de drie jaar. De gemeente zal de grond in een eerste bouwfase via een erfpacht voor drie jaar ter beschikking van de bouwheer houden en per verkochte wooneenheid zal de gemeente het evenredig aandeel van de overeengekomen grondprijs ontvangen, in totaal voorzien op één miljoen euro.

Voorrangsmaatregel

Er zullen verschillende infomomenten in de gemeente georganiseerd worden waarop dit project uitvoerig wordt toegelicht aan potentiële kopers. Hierbij geldt de voorrang voor inwoners die in het verleden hun interesse hebben betuigd, nadien voor alle andere inwoners van Boutersem en in laatste instantie kan iedereen aan bod komen.