Gemeente boekt nog tot 2021 begrotings-overschotten

Schepen van Financiën, Chris Vervliet (CD&V), heeft op de gemeenteraad de financiële meerjarenplanning tot 2021 voorgesteld. "We hebben de voorbije jaren veel moeite gestoken in het saneren van de gemeentefinanciën, maar op dit ogenblik is Boutersem financieel gezond. Uit onze financiële meerjarenplanning blijkt dat we de komende vijf jaar voortdurend begrotingsoverschotten kunnen boeken. In 2012 had Boutersem nog een groot tekort."


Gemeenten moeten een financiële meerjarenplanning opstellen, die minstens tot 2019 en maximum tot 2021 loopt. Door de gemeenten te verplichten vooruit te kijken, wil de Vlaamse overheid verhinderen dat gemeenten de financiële problemen afwentelen op een volgende bestuursperiode. De meeste gemeenten hebben een meerjarenplanning opgesteld tot en met 2019. "Wij hebben er bewust voor gekozen om nog wat verder vooruit te kijken", aldus Vervliet. "De taxshift zal immers tot 2021 in toenemende mate op de gemeentefinanciën wegen. Door een meerjarenplanning op te stellen tot 2021, weten we dat we dit kunnen opvangen." (VDT)