Enquête over brugje in de Brugstraat

Baert
Het proefproject aan het Huifkarbruggetje in de Brugstraat is afgelopen. De proefopstelling is dus opnieuw verwijderd.

Op advies van het mobiliteitscollege werd beslist om de doorgang in de Brugstraat een tijdlang af te sluiten ter hoogte van de weg naar de stationsparking aan de kant van Vertrijk, een tiental meter voor het brugje. “We zagen de laatste maanden bijkomende overlast als gevolg van het betalend maken van de NMBS-parkingen in Landen en Tienen. Hierdoor ontstond een onveilige situatie van wildparkeren”, zegt schepen Maarten Devroye (N-VA). “Vandaar de proefopstelling, die sinds eind december weer verwijderd is.”

Tot en met 16 januari loopt er een online enquête via de gemeentelijke website die iedereen kan invullen. “Deze is ook op papier en via affiches kenbaar gemaakt aan buurtbewoners, stationsgebruikers en andere belanghebbenden. Het staat iedereen vrij deze in te vullen”, zegt schepen Maarten Devroye (N-VA). 

Na afloop van de enquête verzamelen we alle info en samen met andere data uit bijvoorbeeld het telraam en bevindingen van de politie maken we een evaluatie op. Op basis van die bevindingen en gegevens zullen wij het project beoordelen en op basis daarvan verder bespreken wat de volgende stappen zijn.”