Boutersem legt tonnagebeperking op

GEMEENTE WIL ZWAAR VRACHTVERKEER WEREN

Mobiliteitsschepen Gunther Janssens en burgemeester Sarah Boon bij het bord dat de tonnagebeperking aangeeft ter hoogte van de Kerkomsesteenweg.
Foto Bollen Mobiliteitsschepen Gunther Janssens en burgemeester Sarah Boon bij het bord dat de tonnagebeperking aangeeft ter hoogte van de Kerkomsesteenweg.
De gemeente heeft een zonale tonnagebeperking van 3,5 ton goedgekeurd voor de bovenzijde van de Leuvensesteenweg, richting Lubbeek en Tienen. Die maatregel is noodzakelijk om het drukke doorgaande vrachtverkeer te weren.

"Het vele zware vrachtverkeer in de dorpskernen van Boutersem is niet alleen een gevolg van de aanwezigheid van de E40, maar ook van de kilometerheffing op de gewestwegen", meent burgemeester Sarah Boon (sp.a). "Door die heffing zoeken truckers de gemeentelijke wegen op. Maar onze straten zijn daar niet voor gemaakt en worden dan ook regelmatig kapot gereden. Daarenboven creëert dit een onveilige situatie voor schoolkinderen en zwakke weggebruikers."

Met buren rond de tafel

Burgemeester Boon trok twee jaar geleden al aan de alarmbel. "Dit is natuurlijk een grensoverschrijdend probleem", vervolgt ze. "Daarom moesten we met de buurgemeenten rond de tafel zitten, om tot een gezamenlijke beslissing in deze materie te komen. Tienen ging vrij snel mee in het verhaal, maar het was wachten op Lubbeek, waar dan toch recent eenzelfde tonnagebeperking ingevoerd werd."


Schepen van Mobiliteit Gunther Janssens (sp.a) is blij met de maatregel. "Het probleem was dat er, voor wat onder meer de Malendries in Kerkom betreft, twee jaar geleden gekozen moest worden voor een halfslachtige oplossing", zegt hij. "Zwaar vervoer mocht strikt genomen immers nog wel van Boutersem richting Lubbeek rijden. Als gemeentebestuur vonden we dat erg vervelend, maar dat is nu eindelijk opgelost. Veel mensen zullen zich misschien afvragen waarom er een verbod van 3,5 ton komt, in plaats van 5 ton. Maar de uitleg is redelijk simpel: de politie heeft geen weegbrug en dus kon de bestaande tonnagebeperking moeilijker gecontroleerd worden. Maar wanneer je de beperking op 3,5 ton houdt, dan kan dat gemakkelijker geverifieerd worden aan de hand van de technische fiches. En de politie is alvast bereid om die vaker te controleren."

Wat met 'onderkant'?

De oppositie merkt intussen op dat de maatregel wel de 'bovenkant' van Boutersem vrijwaart van vrachtverkeer dat er niet moet zijn, maar niet de 'onderkant'. "Dat klopt", reageert schepen Janssens. "Maar ook daar wordt aan gewerkt. Aan de Smidstraat bijvoorbeeld, willen we op termijn een tonnagebeperking van maximum 5 in plaats van 10 ton ingevoerd zien. Zwaar verkeer kan beter via Haasrode geleid worden - die doortocht is daar wel voor gemaakt. De Boutersemse transportfirma Transmet geeft trouwens vandaag al het goede voorbeeld door via Haasrode naar de autostrade te rijden. Ook de firma Celis gebruikt de gewestwegen, om zo Lubbeek-dorp en in het verlengde de Malendries in Boutersem te ontlasten. Er is dus ook bij transportfirma's vaak de wil om mee te werken. We gaan dan ook met hen en met de landbouwers verder overleggen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Intussen heeft de politie het initiatief genomen om in de Smidstraat alvast de controles op tientonners op te drijven."