Boutersem investeert in wegen, fietspaden en onderwijs, maar een extra sportzaal en een nieuw gemeentehuis worden geschrapt

Burgemeester Chris Vervliet aan Kerkomsesteenweg.
Bollen Burgemeester Chris Vervliet aan Kerkomsesteenweg.
Boutersem pakt voor de periode 2019-2023 uit met een investeringsbudget van 17 miljoen euro. Dat is merkelijk hoger dan gemiddeld voor een gemeente met het inwonersaantal van Boutersem. Een grote brok uit het budget gaat naar de rioleringswerken in Kerkom. Een bijkomende sportzaal en een nieuw gemeentehuis worden geschrapt.

De rioleringswerken in Kerkom wil de gemeente combineren met de heraanleg van de wegen, herstellingen van voetpaden in de Malendriesstraat en de aanleg van fietspaden in Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg, samen goed voor meer dan 5 miljoen euro, waarvan de helft wel gesubsidieerd wordt. “De Ruilverkaveling Willebringen zal de komende jaren ongeveer 1,5 miljoen euro kosten”, zegt burgemeester Vervliet. “Ook hier vallen fietspaden onder. En nog meer fietspaden voorzien we met de fietssnelweg Boutersem-Leuven. Die kost de gemeente bijna 600.000 euro, maar het gros van de werken zal gesubsidieerd worden door de provincie en de Vlaamse overheid.”

Samen zou dit flink boven de 2 miljoen euro kosten, ruim 700 euro per gezin. Het leek ons erg onrechtvaardig om de belastingbetaler nog eens zulke zware inspanningen te vragen, na alle uitgaven die reeds voor de sporthal gebeurden. In de plaats daarvan ligt de klemtoon op de renovatie van de bestaande schoolsportzaal. De ramingen schommelen rond de 700.000 euro

Chris Vervliet

Omwille van het gestegen kinderaantal, wil de gemeente werk maken van een gedeeltelijke nieuwbouw van de Gemeentelijke Basisschool. “De bedoeling is om dit combineren met nieuwe lokalen voor Stekelbees”, aldus Vervliet. “De containerklasjes waarin nu de voor- en naschoolse opvang plaatsvindt, zijn afgeleefd. Voor school en kinderopvang voorziet de gemeente een bedrag van twee miljoen euro. Hierbij rekenen we voor de helft op subsidies. Een deel zal bovendien gecompenseerd worden doordat de huurprijs van containerklasjes wegvalt.”

Wegelverbinding tussen bib en Finse piste

Op sportief vlak stuurt de nieuwe meerderheid eerdere ambities bij. De plannen voor een bijkomende sportzaal, een bovenverdieping van kleedkamers en een tweede Finse piste werden niet in de begroting opgenomen. “Samen zou dit flink boven de 2 miljoen euro kosten, dat is ruim 700 euro per gezin. Het leek ons erg onrechtvaardig om de belastingbetaler nog eens zo een zware inspanningen te vragen, na alle uitgaven die reeds voor de sporthal gebeurden”, aldus Vervliet. “In de plaats ervan ligt de klemtoon op de renovatie van de bestaande schoolsportzaal. De ramingen schommelen rond de 700.000 euro. Verder willen we de lang geplande wegelverbinding tussen de bibliotheek en de Finse piste voltooien. Niet alleen joggers, maar ook wandelaars zouden van dit traject kunnen genieten. Bovendien kan de gemeente op deze wijze een erfgoedsite ontsluiten en een hondenweide aanleggen.”

Voor een nieuw gemeentehuis is deze bestuursperiode ook geen ruimte. Wel wil de gemeente de kantoor- en eetruimte aan de loods vernieuwen en opknapwerk aan het kasteel van Kwabeek uitvoeren.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.