Wie maakt de Robianostraat veiliger?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BORSBEEK

In de Robianostraat durven automobilisten wel eens fors het gaspedaal induwen, met alle gevaren van dien voor de schoolgaande jeugd.
Benoit De Freine In de Robianostraat durven automobilisten wel eens fors het gaspedaal induwen, met alle gevaren van dien voor de schoolgaande jeugd.
Dat de Robianostraat aangepakt moet worden om de verkeersveiligheid te verhogen, is geen discussie binnen de politieke partijen. Alleen ontbreken de financiële middelen volgens N-VA.

N-VA-lijsttrekker Ken Casier vreest dat grote ingrepen in de straat de eerstkomende jaren financieel niet haalbaar zijn. Kleinere ingrepen kunnen wat hem betreft wel. "De voorbije jaren zijn er al een aantal kleine ingrepen gebeurd om de veiligheid op de Robianostraat te verhogen, denk aan de verlenging van de haag op de hoek met de George de Grooflei om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers enkel kunnen oversteken aan het zebrapad. Op korte termijn willen we de meest erge verzakkingen in de weg oplossen. Dit neemt echter niet weg dat de Robianostraat op middellange termijn aan een grondige renovatie toe is. We willen hier het fietspad ontdubbelen zodat er een mooi fietspad is aan elke zijde van de straat en net zoals in de Schanslaan moet er werk gemaakt worden van een wegprofiel dat verkeersremmend werkt. De uitvoering van deze werken kan volgens ons pas plaatsvinden binnen afzienbare tijd. Ten eerste moet het frontgebouw van het Sint-Jozef-instituut verdwijnen zodat er genoeg ruimte is om het fietspad te ontdubbelen. Daarnaast lijkt gezien de geplande investeringen de komende jaren het ons ook financieel onrealistisch om een grote ingreep te doen in de Robianostraat. Pas wanneer Schanslaan, het plein aan de watertoren en het Driewervenplan in uitvoering zijn, zien we opnieuw middelen vrijkomen voor de Robianostraat."


Volgens Vlaams Belang-lijsttrekker Lucienne Bogaerts valt het al best mee met de verkeersveiligheid in de Robianostraat. "De Robianostraat is verboden voor zwaar vervoer boven 5,5 ton en dit al van voor deze bestuursploeg. Natuurlijk wordt dit niet altijd nageleefd. Het enige wat zou helpen, is permanente controle door de politie maar dat is niet haalbaar. Misschien als de heraanleg van de Schanslaan voltooid zal zijn dat er dan verbetering komt maar die werken moeten nog starten. Tijdens de spitsuren worden de kinderen nog te vaak met de wagen naar school gebracht. Er zijn namelijk enkele scholen in de onmiddellijke omgeving. We zouden de inwoners van Borsbeek moeten kunnen overtuigen vaker de fiets te nemen of te voet naar school gaan. Dat zou het aantal wagens al drastisch verlagen. Hoe we dat willen doen, daarover moeten we nog eens samenzitten."(ADA)