Gevonden voorwerpen geveild

De gemeente Borsbeek heeft in samenwerking met het OCMW een wettelijk kader gecreëerd voor de toewijzing van gevonden en in beslag genomen goederen. Via het OCMW zullen de goederen in eerste instantie ter beschikking gesteld worden aan de meest kwetsbare inwoners van de gemeente. In tweede instantie wordt ook aan alle andere burgers van Borsbeek de kans geboden om via een bod een goed aan te kopen. Hiervoor zal het gemeentebestuur periodiek een openbare verkoop organiseren. Jaarlijks worden heel wat zaken gevonden op het openbare domein of opgehaald na een gerechtelijk vonnis voor uithuiszetting. Indien de eigenaar de goederen niet is komen ophalen binnen de wettelijke bewaartermijn, worden deze eigendom van het gemeentebestuur. Heb je zelf nog kinderkledij ter beschikking, neem dan even contact op via info@ocmwborsbeek.be. (ADA)