Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem pakken samen detailhandelsbeleid aan: “Winkelen stopt niet aan de gemeentegrens”

De partners bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Vlnr: Kristof Schroons (detailhandelscoach provincie Antwerpen), Ken Casier (schepen Borsbeek), Frank Gys (burgemeester Wommelgem), Leen Wouters (schepen Wijnegem), Ludwig Caluwé (gedeputeerde provincie Antwerpen)
Provincie Antwerpen De partners bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Vlnr: Kristof Schroons (detailhandelscoach provincie Antwerpen), Ken Casier (schepen Borsbeek), Frank Gys (burgemeester Wommelgem), Leen Wouters (schepen Wijnegem), Ludwig Caluwé (gedeputeerde provincie Antwerpen)
De gemeenten Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem stappen in een traject van detailhandelscoaching. Samen met een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zoeken ze naar een evenwicht tussen steenweglocaties op de R11 en N116, Wijnegem Shopping Center, kernwinkelgebieden en toekomstige detailhandelsontwikkelingen.

Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem zijn gemeenten met specifieke problematieken op detailhandelsgebied. In een samenwerkingsverband zoeken ze naar een gemeenschappelijke visie om de huidige en toekomstige uitdagingen als kernversterking, leegstand, ruimtelijke ontwikkelingen, baanwinkels, supermarkten en mobiliteit rond detailhandel aan te gaan. Een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zal hen hierin ondersteunen.

Belang van samenwerking

Detailhandel intergemeentelijk aanpakken is volgens de provincie een slimme manier van werken. Kopen en verkopen stopt immers niet aan een gemeentegrens. De drie gemeenten hebben een ruim verzorgingsgebied dat elkaar overlapt, en ook het mobiliteits- en ruimtelijke aspect van detailhandel laat zich bovengemeentelijk voelen.

Detailhandelscoaching

Tijdens het coachingstraject, dat een tweetal jaar duurt, werken niet alleen de gemeenten en provincie samen. Ook andere stakeholders, zoals de handelaars en vastgoedeigenaars, worden betrokken bij het traject. Dit zowel in de ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie als in de uitrol van acties.

“We willen in Borsbeek een beleid uittekenen dat de detailhandel toelaat zich in de komende jaren optimaal te ontwikkelen. Daarbij streven we naar een geïntegreerde aanpak met oog voor de omliggende gemeenten enerzijds en focus op de uitbouw van een kernwinkelgebied in de eigen dorpskern anderzijds”, vertelt Ken Casier, schepen Lokale economie Borsbeek.

Leen Wouters, schepen Lokale economie Wijnegem vult aan. “Wijnegem heeft binnen de regio een unieke situatie, met op het grondgebied zowel een bovenlokaal winkelcentrum als de zevenhonderd meter lange handelskern. Hoewel studies uitwijzen dat Wijnegemnaren graag in eigen gemeente winkelen, worden ook hier de panden bedreigd met leegstand.”

 “Ook in Wommelgem zien we een trend naar meer winkels met een grote vloeroppervlakte op de gewestwegen. Tegelijkertijd zien we de kleinere winkels uit onze centra verdwijnen. We willen dit een halt toe roepen en proberen een onderbouwd antwoord te formuleren. Hierbij willen we samen met Borsbeek en Wijnegem gebruik maken van de expertise van de provincie Antwerpen. Het actieplan zal ook besproken worden met de lokale handelaars”, besluit Kelly Joris, schepen Middenstand Wommelgem.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.