Zes bezwaarschriften tegen eerste Bornemse windturbines

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van het eerste windmolenpark in Bornem is achter de rug. "We kregen zes bezwaarschriften met bezorgdheden binnen, en zullen deze de komende dagen bestuderen", zegt milieuschepen Tom Van Bel (Groen).

Het bedrijf W-Kracht wil langs de N16, achter de gebouwen van Qualiphar, de twee eerste windturbines van Bornem bouwen. De exemplaren- van maximaal 149 meter hoog- kunnen stroom opwekken voor 2.430 gezinnen. "In het verleden liepen aanvragen als deze vast op de NAVO-pijpleiding die er ondergronds loopt. Maar het bedrijf heeft nu groen licht gekregen, en heeft verder ook een grondig voorbereid dossier samengesteld", zegt Van Bel.

Trekroutes

"Een tweede specifiek probleem in Bornem zijn de belangrijke trekroutes voor vogels: de windturbines aan Qualiphar zouden zich in zo'n route bevinden. Maar omdat het hier maar om twee windturbines gaat met voldoende afstand, kunnen de vogels ze ontwijken. Eerder werden ook aanvragen geweigerd omdat men een turbine in risicogebieden voor vleermuizen wou bouwen. Ook dit is bij de turbines aan Qualiphar niet het geval.

Slagschaduw beperkt

Er wordt verder rekening gehouden met alle wettelijke voorschriften en regels. De turbines komen in industriegebied, de dichtstbijzijnde woning ligt op 370 meter en door de juiste plaatsing zouden geluidsoverlast en hinder van de slagschaduw tot een minimum beperkt worden. Ook de komst van het sevesobedrijf Edialux op een terrein achter Qualiphar, vormt geen veiligheidsprobleem, omdat de afstand groot genoeg is. Zelfs wanneer de gondel ooit zou lossen, zou deze het sevesobedrijf niet raken." Met het openbaar onderzoek achter de rug, moet de gemeente Bornem nu een advies formuleren en zal de provincie Antwerpen beslissen of er een vergunning wordt afgeleverd voor de eerste windturbines op Bornems grondgebied. (EDT)