Tekort aan gemachtigde opzichters

Bornem gaat dringend op zoek naar nieuwe gemachtigde opzichters, nu bij meerdere scholen enkele vrijwilligers er mee ophielden.

"Wij hebben weet van problemen bij de Huveneersbasisschool in Wintam, de Huveneersschool in Hingene en de Sint Bernardussschool en De Linde in Bornem", somt Ivo Van Aken (N-VA) op. "Op de gemeentelijke website werd eerder al een oproep gelanceerd, maar er moet meer mogelijk zijn om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd te garanderen. Wij vragen daarom dat het gemeentebestuur, samen met de scholen en oudercomités, op zoek gaat naar een structurele oplossing en een wervingsactie met aanleg van een wervingsreserve van nieuwe vrijwilligers."


"Er is minder interesse vanuit PWA en er bestaan geen dwangmaatregelen om dit werk aan de PWA'ers toch op te leggen", reageert schepen voor Mobiliteit Liesje Pauwels (CD&V). "Vanuit de scholen wordt nu volop naar nieuwe vrijwilligers gezocht, intussen zijn enkele kandidaten gevonden die een opleiding tot gemachtigd opzichter kunnen volgen bij de lokale politie Klein Brabant."


In tussentijd politieagenten inzetten aan de gevaarlijke punten is volgens het Bornemse bestuur niet haalbaar. "Ook vrezen we dat het aantal vrijwilligers verder gaat dalen als we daarmee beginnen." (EDT)