Rekenhof publiceert lijst van politici en hun mandaten: Hoeveel verdienden uw burgemeester en schepenen in 2018?

Voormalig burgemeester Luc De boeck (CD&V) en voormalig voorzitter van de gemeenteraad Vital Vermijlen
David Legreve Voormalig burgemeester Luc De boeck (CD&V) en voormalig voorzitter van de gemeenteraad Vital Vermijlen
Het Rekenhof publiceerde op zijn website en in het Staatsblad de lijsten met mandaten van alle politici voor het jaar 2018. Voor het eerst worden ook de bijhorende vergoedingen vermeld. Die krijgen gemeenteraadsleden voor het zetelen in diverse raden van bestuur en directiecomités. 

Veel duidelijkheid over deze vergoedingen geeft het Rekenhof niet. Soms worden concrete bedragen genoemd, in andere gevallen wordt enkel een minimum- en maximumbedrag genoemd. HLN nam de mandaten van het schepencollege van 2018 in Bornem onder de loep. Burgemeester Luc De boeck bleek toen de mandatenkampioen, maar werd maar voor 2 mandaten betaald.

Luc De boeck:

burgemeester van Bornem, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Lid van de raad van bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging voor Duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen (IVAREM), vergoeding: 209,14 €

Lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van de Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO), onbezoldigd

Lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark (IGS-SLP), onbezoldigd

Voorzitter van de raad van bestuur van het Schelde-Landschapspark NV, onbezoldigd.

Gil Van den Berghe:

OCMW-voorzitter en schepen, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Bestuurslid CD&V Bornem: onbezoldigd

Bestuurslid van de Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet, onbezoldigd

Greet De bruyn:

schepen, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Bestuurslid vzw KSV Bornem: onbezoldigd

Bernadette Boeykens:

schepen, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Liesje Pauwels:

schepen, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Tom Van Ranst:

schepen, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Tom Van Bel:

schepen, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Lid van het directiecomité van Kleine Landeigendom Klein-Brabant, vergoeding: 1,00 - 5 000,00 € 

Vital Vermijlen:

Voorzitter gemeenteraad: 1,00 - 5 000,00 €

Bestuurder Autonoom Gemeentebedrijf: onbezoldigd

Voorzitter CD&V-afdeling Bornem: onbezoldigd

Gemeenteraadsleden: 

Vergoeding: 1,00 - 5 000,00 €