Oude ‘peerdeput’ zorgt voor nieuw leven in Eikevliet

In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.
rv In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.
In de Bornemse deelgemeente Eikevliet moet de terugkeer van een oude ‘peerdeput’ de omgeving nieuw leven inblazen. “We graven een grote poel op de plek waar vroeger een was- en drinkplaats was voor paarden. Zo gaan we verdroging tegen, waarderen we de wandelroute op én helpen we de vleermuizen”, zegt Robin Van Heghe van het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

“Een plaatselijke natuurgids signaleerde ons verdroging in Eikevliet, we gingen daarom op zoek naar een plek waar we opnieuw water in het landschap konden brengen. Op een oude Ferrariskaart uit 1775 vonden we een grote poel terug, die lag aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve. Deze poel diende tot de eerste helft van de 20ste eeuw als drinkplaats en mogelijk wasplaats voor paarden. In de volksmond heette deze plek dan ook de ‘peerdeput’”, zegt Van Heghe.

In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.
rv In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.

Verloren hoekje

“Van de put was ondertussen echter niets meer te zien, want deze werd ooit opgevuld met materiaal afkomstig van de dijk. Het resultaat was een hobbelig weiland in een verloren hoekje, waar heel wat mogelijk was. De gemeente Bornem en het Regionaal Landschap Schelde-Durme sloegen daarom de handen in elkaar om de paardenput en de naastliggende dijk met bomenrij te herstellen.”

“De terreinwerken zijn ondertussen achter de rug. Er werd een poel uitgegraven van ongeveer 160 vierkante meter, met zacht hellende oevers. Een kleine berm moet zorgen voor de veiligheid en de inspoeling van vuiligheid langs de straatkant vermijden. De grond die vrijkwam bij de graafwerken, werd gebruikt om de Bommelsdijk vlakbij te herstellen. Die was heel moeilijk toegankelijk geworden, wandelaars liepen er in de modder.”

In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.
rv In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.

Wegwijzer voor vleermuizen

“De volgende stap is het planten van zomereiken op de dijk, naar het voorbeeld van enkele oude prachtexemplaren die Eikevliet nog rijk is. Deze bomen zullen dienen als ‘wegwijzers’ voor de vleermuizen die in de kerk van Eikevliet wonen. Ze zorgen voor een veilige verbinding voor de dieren met natuurgebied Het Moer. Daarna worden de randen van de nieuwe poel aangeplant en ingezaaid, onder andere met inheemse bloemenmengsels die de bijen moeten helpen overleven.”

“Tot slot zal de gemeente Bornem aan de ‘peerdeput’ een zitbank en infobord plaatsen. Voor de Natuurgidsen Klein-Brabant wordt deze plek zo ook meteen een grote meerwaarde: zij kunnen er aan wandelaars meteen boeiende verhalen vertellen over de geschiedenis van het gebied. Maar wandelaars kunnen er natuurlijk ook op hun eentje terecht: deze nieuwe trekpleister bevindt zich tussen wandelknooppunten 56 en 59.”

In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.
rv In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.

Zomer 2020

“We zijn blij en fier dat we met dit project uiteindelijk niet alleen de verdroging tegen konden gaan, maar ook de dijk weer beter toegankelijk konden maken, het landschappelijk erfgoed konden opwaarderen, de biodiversiteit meer kansen konden geven… We mikken op juni 2020 om het project volledig af te werken, zodat iedereen in de zomer volop van de omgeving van de nieuwe ‘peerdeput’ kan genieten.”

Het project ‘peerdenput’ kan rekenen op financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij, omdat het beantwoordt aan de oproep Scheldehelden 2.0.

In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.
rv In Eikevliet wordt de 'peerdeput', aan de rand van het beschermd landschap Het Moer en tegenover de geklasseerde Koolputhoeve, weer aangelegd.