Nieuwe sporthal weer naar af

GEEN VLAAMS GELD VOOR PLAN SCHOOL EN GEMEENTEBESTUUR

De huidige sportzaal van de middelbare school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie.
Foto Legreve De huidige sportzaal van de middelbare school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie.
De gezamenlijke sporthal van de gemeente en de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatieschool komt er voorlopig niet. "De Vlaamse overheid geeft geen subsdie voor onze geplande nieuwbouw aan de Driesstraat/Temsesteenweg. We moeten andere financiële middelen zoeken en blijven intussen creatieve oplossingen zoeken voor ons plaatsgebrek", zegt Dries Op de Beeck van OLVP.

In 2013 lanceerden de gemeente Bornem en de Presentatieschool hun plan om een nieuwe sporthal en extra klaslokalen te bouwen naast de parking 'Dries'. De school zou meer ruimte krijgen om het stijgende leerlingenaantal op te vangen, de gemeente Bornem kon na de schooluren en tijdens het weekend verenigingen gebruik laten gebruik maken van de sportinfrastructuur. De klaslokalen van de nieuw geplande kleuterschool konden bovendien dienen voor de buitenschoolse kinderopvang 't Pagadderke.


"Ons doel was niet alleen om samen deze nieuwbouw zo optimaal mogelijk te benutten, maar ook om met deze samenwerking sneller de nodige subsidies te bemachtigen. Via de 'gewone' weg is subsidiëring voor een nieuwbouw stilaan onbegonnen werk. En zonder subsidies of andere hulp zijn projecten zoals dit -goed voor een investering van zeker 9 miljoen euro- voor scholen simpelweg onbetaalbaar", zegt Dries Op de Beeck. Hij is als facilitair medewerker van de vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem verantwoordelijk voor de bouwdossiers.

Te weinig budget

"We schreven met onze samenwerking in op een oproep van de Vlaamse overheid, maar daar zijn meer dossiers ingediend dan er budget beschikbaar was. Omwille van enkele onzekerheden in het dossier -waaronder het ontbreken van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor het gebied- is ons dossier niet geselecteerd. We zouden bij een nieuwe oproep opnieuw onze kans kunnen wagen, maar omwille van de krappe budgetten is zo'n oproep niet meteen in zicht."


De school moet nu roeien met de riemen die ze heeft. "We gaan nu op zoek naar andere oplossingen voor ons plaatsgebrek, binnen onze bestaande schoolinfrastructuur. Bij de kleuters is het probleem iets minder groot: hen hadden we vooral graag een nieuwe en beter aangepaste infrastructuur gegeven. De oude kleuterschool had achteraf omgebouwd kunnen worden tot lesruimte voor de secundaire school. Voor die studenten moeten we een hele puzzel leggen", verduidelijkt Op de Beeck.

Middagpauze

"We richtten al vier klassen in boven het Gildenhuis op het Kardinaal Cardijnplein, verbouwden het oude 'broedershuis' naast onze lagere school tot extra klaslokalen... We schuiven ook met de middagpauze: dan staan alle lokalen op hetzelfde moment leeg. Bepaalde klassen krijgen nu 's middags les in een ruimte die anders niet vrij is, hiervoor is natuurlijk ook de flexibiliteit van onze leerkrachten nodig. Aan de vrije woensdagnamiddag willen we voorlopig niet raken, terwijl we van andere scholen met een gelijkaardig plaatsgebrek horen dat zij ook hier lessen beginnen inplannen. En ondertussen gaat de continue zoektocht naar financiële middelen verder..."