Narwal leed aan hartkwaal en had plastic in maag

De narwal of 'zee-eenhoorn' die woensdagavond aangespoeld is aan de zeesluis van Wintam was ziek en had plastic in de maag. Dat werd onder meer duidelijk tijdens de autopsie op de tandwalvis in de Universiteit van Gent.

"Het dier bleek een hartkwaal te hebben. Naast plastic afkomstig van snoep en tampons is ook turf aangetroffen in zijn maag. Die was bovendien ei zo na leeg", vertelt Mariene Bioloog Francis Kerckhof. "Vermoedelijk stierf hij dus aan voedselgebrek."


Inmiddels kan ook met zekerheid gezegd worden dat de narwal onder meer in de Schelde heeft gezwommen. Hoe het zeldzame dier hier geraakte, blijft een mysterie. Net zoals het feit dat het dier tot woensdag onopgemerkt bleef. De narwal is namelijk al enkele weken geleden overleden en verkeerde in staat van ontbinding.


Narwals komen normaal gezien nooit voor in onze contreien. Zij leven voornamelijk in de Arctische zeeën. 104 jaar geleden is al eens een narwal gespot, maar dat was in Nederland. Het zeldzame dier dat is gevonden in Wintam is de narwal die het meest zuidelijk is aangetroffen. (TVDZM)