Minderbegaafde bestolen voor 40.000 euro

OPLICHTSTER (43) BELOOFT RELATIE IN RUIL VOOR AFBETALING SCHULDEN

Een vrouw (43) uit Bornem moest zich gisteren komen verantwoorden voor misbruik van vertrouwen van een minderbegaafde man. Om haar gokschulden en andere financiële problemen op te lossen troggelde ze duizenden euro's af. Volgens het parket wist de man niet beter.

"Mevrouw heeft haar slachtoffer genadeloos uitgeperst zoals een appelsien", zei de openbaar aanklager gisteren op zitting. Die nam gisteren geen blad voor de mond tijdens zijn vordering tegen de vrouw. Die moest zich ruim een jaar nadat de feiten aan het licht kwamen voor rechter Suzy Vanhoonacker komen verantwoorden. "Gedurende een half jaar lang ging ze regelmatig geld 'lenen' bij het slachtoffer", aldus de procureur.

Gebroken hart

In totaal zou het gedurende een achttal maanden gegaan zijn om ruim 40.000 euro. Geld dat ze naar verluidt had gebruikt om haar gokschulden, het schoolgeld van haar zoon, de huishuur en de deurwaarders te betalen. In ruil voor het geld, zo verklaarde zowel het parket als het slachtoffer, zou ze een relatie met de man starten. "Maar wel pas indien alle schulden waren afbetaald", klonk het nog. Volgens advocate Tahnee De Smet, die het opnam voor de burgerlijke partij, bleef de man achteraf dus niet enkel met een financiële put achter maar ook met een gebroken hart. "Mijn cliënt had een persoonlijke lening aangegaan van 6.000 euro om haar te helpen en had op het moment dat de feiten aan het licht kwamen nog maar vijf euro op zijn spaarrekening en stond voor duizend euro in de schulden op zijn zichtrekening", aldus de strafpleiter. Zij kwam gisteren een schadevergoeding vragen en eiste het geld terug. Bijkomend benadrukte zowel parket als de burgerlijke partij dat het slachtoffer minderbegaafd is. "Hij besefte dus niet wat hij deed en nu nog steeds weet hij niet hoe ernstig de feiten wel waren die ze heeft gepleegd", ging meester De Smet verder.

Ouders verwittigd

De bal ging aan het rollen onder meer nadat de bank opmerkte dat het slachtoffer zijn pensioensparen en levensverzekering wou komen inruilen. De ouders werden op de hoogte gebracht en vervolgens werd er een klacht ingediend bij de politie van Klein-Brabant. "Mijn cliënt schaamde zich bijzonder erg", besluit meester De Smet. "Hij zei tegen zijn ouders zelfs eerst nog dat hij een gokprobleem en schulden had. Hij deed alles om beklaagde buiten schot te houden. Hij was smoorverliefd op haar en zij misbruikte dat." Het parket voegde tot slot nog toe dat het erg hard tilt aan de feiten. Ze vroegen aan de rechtbank dan ook om de 43-jarige vrouw te veroordelen tot een celstraf van achttien maanden effectief alsook een geldboete van 3.000 euro.


De verdediging kon gisteren enkel het hoofd buigen. De vrouw zelf verklaarde tegenover de rechter dat ze nooit de intentie had om hem te bestelen. "Het was enkel een lening en ik zou alles terugbetalen", luidde het tijdens haar verhoor. Haar advocate voegde daar nog aan toe dat het bovendien ook niet om zoveel geld ging zoals op zitting vermeld. Volgens hen ging het maar om 18.000 euro. Door de verdediging werd gevraagd om een werkstraf op te leggen. Of de rechter hierop in zal gaan, weten we op 18 januari. Dan velt de rechter haar vonnis.