Gemeente kapt illegaal bomen

NATUUR EN BOS LAAT WERKEN VOOR AANLEG NIEUW VOETBALVELD STILLEGGEN

Het bos grenzend aan de terreinen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet is volledig gekapt.
David Legreve Het bos grenzend aan de terreinen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet is volledig gekapt.
Het Bornemse gemeentebestuur heeft het bos, grenzend aan de terreinen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet, gekapt zonder vergunning. "We lieten de werken stilleggen: men liet kostbaar natuurgebied verdwijnen en plant er nu een zonevreemd voetbalveld, zonder aanvraag", zegt Jan Lamberts van het Agentschap Natuur en Bos.

In oktober 2015 stemde de Bornemse gemeenteraad in met de aankoop van een stuk grond om er bijkomende voetbalvelden te creëren voor de jeugdploegen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet. Het ledenaantal van de club groeit immers alsmaar aan en de vereniging - met onder andere schepen Dirk Hoofd (CD&V) in het bestuur - vroeg de gemeente om hulp. Bornem kreeg de kans om een perceel grenzend aan de bestaande voetbalterreinen aan te kopen. Voor net geen 5.000 m² werd 19.460 euro betaald.


Om er een voetbalveld te kunnen aanleggen, moesten de bomen op het terrein echter verdwijnen. "Wanneer je een bos wil kappen om er nieuwe bomen aan te planten, heb je een gewone machtiging nodig. Wanneer je andere plannen hebt met het gebied, heb je een ontbossingsvergunning nodig én moeten de bomen elders gecompenseerd worden", zegt Lamberts. "Dit gebied is bovendien geen gewoon bos- of landbouwgebied, maar werd opgenomen in het Natura2000-netwerk. Hiermee worden Europa's meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden beschermd. Deze bescherming is een verzwarende factor, die het nog eens extra moeilijk maakt om een ontbossingsdossier rond te krijgen."

Burgemeester Luc de boeck, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening.
David Legreve Burgemeester Luc de boeck, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening.

Werken stilgelegd

Toen gemeenteraadslid Ivo Van Aken (N-VA) opmerkte dat de bomen op het terrein plots toch verdwenen waren, vroeg hij het schepencollege tijdens de jongste gemeenteraad om uitleg.


"We zijn volop bezig om alles in orde te brengen", was het korte antwoord van burgemeester Luc De boeck. "Wij hebben alvast géén aanvraag ontvangen. Bornem heeft dit bos gekapt zonder vergunning. We lieten de werken daarom ook stilleggen, maar intussen is het terrein zelfs al genivelleerd", aldus Lamberts. "Men wil er duidelijk zo snel mogelijk bijkomende voetbalvelden aanleggen, maar ook dat is niet zomaar mogelijk. Natuurgebied omvormen tot recreatiezone gebeurt met de opmaak van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dat heeft Bornem óók nog niet opgemaakt. De nieuwe terreinen zouden dus meteen zonevreemd liggen. Dit gemeentebestuur neemt haar wensen duidelijk iets te veel voor waarheid. Eerst moet men administratief orde op zaken stellen, dan pas kan er weer op het terrein gewerkt worden. En als het ontbossingsdossier geweigerd zou worden, moet Bornem de verdwenen bomen opnieuw aanplanten."

Zéker nog aanvragen

"Toen ik antwoordde dat we volop bezig waren om alles in orde te brengen, bedoelde ik dat we de aanvraag intern aan het voorbereiden zijn", zegt De boeck. "Ik besef dat dit eerder moest, maar we wilden nog gebruikmaken van het kapseizoen om het terrein vrij te maken. Anders moesten we wachten tot volgende winter. Het is zéker het plan om nu zowel de vergunning aan te vragen als het RUP aan te passen. We nemen inderdaad het risico dat we bij een weigering nieuwe bomen moeten aanplanten, maar zijn bereid die gok te wagen."