Afwerking Boskant pas tegen zomer

MISERIE BEGON AL IN 2015 MET VERTRAGING BIJ AANLEG RIOLEN

Bewoner Frank Troch toont de verzakkingen en de slechte afwatering in de straat.
David Legreve Bewoner Frank Troch toont de verzakkingen en de slechte afwatering in de straat.
De Bornemse straat Boskant zal pas in de zomer van 2018 helemaal afgewerkt zijn. Eerder liepen de rioleringswerken al maanden vertraging op, nu worden ook de wegenwerken uitgesteld. "We zullen de klus grondiger aanpakken, maar hebben hiervoor meer budget nodig. Dat geld is pas volgend jaar beschikbaar", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Hoofd (CD&V).

De bewoners van Boskant zijn de rioleringswerken in hun straat nog lang niet vergeten. De aanleg van een gescheiden rioleringssysteem ging van start in april 2015, en zou ongeveer honderd werkdagen in beslag nemen. De uitvoering van de werken bleek over de hele lijn gebreken te vertonen: de ene fout na de andere moest worden rechtgezet en de aannemer was constant met te weinig mensen en materiaal aan het werk. Dit veroorzaakte een gigantische vertraging. Na zestien pv's en een vertragingsboete van enkele tienduizenden euro's raakte de straat vorig jaar tóch afgewerkt.


"Omdat het wegdek er na deze werken uitziet als één groot lappendeken, besloot het gemeentebestuur om het asfalt en de betonstroken volledig te vernieuwen. Maar ook die klus laat op zich wachten", zegt Wim Verheyden van Vlaams Belang. "Er staat nu 300.000 euro ingeschreven in de planning voor 2018, terwijl de bevoegde schepen had beloofd dat alle werken in de straat voor het einde van dit jaar achter de rug zouden zijn. Wij vragen nu dat de opmaak van de nodige budgetten voor 2018 ook garandeert dat deze werken niet nóg langer worden uitgesteld. En meteen vragen we dat de beloofde snelheidsremmers en verkeersgeleiders mee worden aangelegd."

Frank toont een 'verluchtingsgat' voor de riolering, om geurhinder in de buurt te voorkomen.
David Legreve Frank toont een 'verluchtingsgat' voor de riolering, om geurhinder in de buurt te voorkomen.

Putten met water

Ook de bewoners zelf weten niet wanneer er nog gewerkt zal worden in Boskant. "We kregen tijdens de zomervakantie het bericht dat er in oktober een nieuwe laag asfalt gelegd zou worden", zegt Frank Troch. "Intussen zijn we weer twee maanden verder en we wonen nog steeds in een straat vol putten waar het water blijft staan -best gevaarlijk met dit vriesweer- en verzakte boordstenen langs de kanten. Ook de grachten zijn dichtgeslibd en moeten aangepakt worden."


Ook de communicatie vlot niet. "Net zoals tijdens de rioleringswerken communiceert de gemeente ook nu weer niet met de bewoners. Een bewonersvergadering lijkt overbodig en op onze mails krijgen we geen antwoord. We zouden graag weten wat er nu precies nog zal gebeuren", vervolgt Troch.

Vergeten

"Het klopt dat de asfaltwerken al achter de rug moesten zijn, en we zijn inderdaad vergeten om de bewoners op de hoogte te brengen van deze wijziging", bekent schepen Hoofd. "De vernieuwing van de toplaag was oorspronkelijk niet gepland, maar we merkten na de rioleringswerken dat de plaatselijke herstellingen niet volstonden. Daarom besloten we het asfalt toch te vernieuwen -dit communiceerden we ook naar de bewoners- maar uiteindelijk leek het ons beter tegelijk de boordstenen te herstellen en extra maatregelen te nemen om het verkeer te remmen en de veiligheid van de fietsers te verhogen."

Geen geld meer

Koken kost geld. "Met die extra werken steeg ook de kostprijs, geld dat we in 2017 niet meer konden vrijmaken", vervolgt de schepen. Als we het dossier in de gemeenteraad van januari kunnen goedkeuren, verwacht ik dat de aannemer in april of mei kan starten en de klus in de zomer geklaard is."