Actiegroep protesteert tegen derde vergunningsaanvraag van transportbedrijf VRD: “Die honderden trucks horen niet thuis in Hingene”

Actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’ vecht tegen de plannen van VRD
Marc Aerts Actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’ vecht tegen de plannen van VRD
Transportbedrijf VRD diende een nieuwe aanvraag in voor de bouw van magazijnen en kantoren langsheen de Rijksweg-N16 in Bornem. Ook dit keer is er protest: “Het dossier werd aangepast, maar in negatieve zin. VRD wil nu twéé uitritten creëren, waarvan één nog dichter bij het dorp. Deze honderden trucks horen hier niet thuis”, klinkt het bij actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’.

“VRD dient voor de derde keer deze aanvraag in: men wil nog steeds een transportbedrijf realiseren net naast het kruispunt van de N16 met de C. Van Kerckhovenstraat. Vrachtwagens zullen er dag en nacht aan- en afrijden, langs een kruispunt dat nu al al op de lijst van ‘zwarte kruispunten’ staat bij het Agentschap Wegen en Verkeer”, zegt Evert Wauters namens de actievoerders.

Twee uitritten

“Dit kruispunt is ook de toegang tot de dorpen Hingene, Wintam en Eikevliet. Dagelijks passeren hier heel wat voetgangers en fietsers, onder wie ook veel schoolkinderen. De situatie is er nu al moeilijk, het extra vrachtverkeer zou het kruispunt en de C. Van Kerckhovenstraat nóg gevaarlijker maken. VRD paste deze derde vergunningsaanvraag aan, maar niet in positieve zin. Men wil nu plots niet één maar twéé uitritten creëren: één aan het kruispunt en één verderop in de Van Kerckhovenstraat. Zo stijgt ook weer het aantal gevaarlijke punten voor onze zwakke weggebruikers, en komen de vrachtwagens nog dichter bij het dorp.”

De gebouwen van VRD langs de N16.
David Legreve De gebouwen van VRD langs de N16.

Filerijden

“We vrezen bovendien dat de wachtrijen voor de auto’s aan de verkeerslichten nog langer worden. De N16 is verzadigd, het is er nu al dagelijks filerijden. Automobilisten zullen dus een andere weg zoeken, met extra sluipverkeer in onze dorpskernen tot gevolg. We hopen op steun van ons Bornemse bestuur, dat in het nieuwe bestuursakkoord duidelijk noteerde ‘het landelijk DNA van onze dorpskernen te willen bewaren’. Deze grote nieuwe vestiging van VRD past niet in dit plaatje, daarom zamelen wij nu zo veel mogelijk bezwaarschriften in.”

Hinder beperken

Volgens Liesbeth Van Raemdonck van VRD wil het bedrijf de buurt net tegemoet komen met de aangepaste aanvraag. “Wij stellen - op vraag van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) - net deze tweede uitrit voor om de hinder te beperken. Moest er op het kruispunt te veel drukte zijn, dan kan een vrachtwagen heel eenvoudig een eindje doorrijden. Die tweede ingang ligt inderdaad ook in de Van Kerckhovenstraat, maar onze vrachtwagens zullen op geen enkel moment door het dorp zelf rijden. ”

Actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’ vecht tegen de plannen van VRD
Marc Aerts Actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’ vecht tegen de plannen van VRD

Nieuwe tellingen

“We hebben echt wel geluisterd naar de buurt en willen hen tegemoetkomen en geruststellen. We lieten door een nieuw studiebureau ook ook nieuwe tellingen uitvoeren op de N16, en uit die actuele cijfers blijkt dat het kruispunt de bijkomende drukte kan slikken. We willen hier graag een positief project realiseren: in de plaats van het huidige, vervallen gebouw komt een moderne nieuwbouw waar 60 extra werknemers aan de slag kunnen. Ook die jobs zijn belangrijk voor de regio.”

De informatievergadering over de aanvraag voor een omgevingsvergunning van de firma VRD vindt plaats op maandag 20 januari om 20.30 uur in het gemeenschapshuis van Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73 in Bornem. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 25 januari. Meer informatie over de actiegroep vind je op Facebook: ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’.