Politiezone kanton Borgloon zoekt nieuwe korpschef

De lokale politie van het Kanton Borgloon wil op zoek gaan naar een nieuwe korpschef. Het politiecollege gaat voorstellen om daarvoor een vacature uit te schrijven. Het korps wordt vandaag nog geleid door waarnemend korpschef Rohnny Maes. Zijn zone krijgt echter negatieve rapporten als het gaat om people management.

"We komen dan ook van een woelige periode," stelt voorzitter Els Robeyns van het politiecollege. Vijf jaar geleden werd de vorige korpschef samen met tien personeelsleden geschort na klachten over onder meer valsheid in geschrifte. "We hebben de perceptie tegen, en onze mensen moeten zich dubbel bewijzen. Desondanks denk ik dat er de voorbije jaren toch goed werk geleverd is. De politiezone is opnieuw een gewaardeerde partner in het politielandschap. Dat is ook de verdienste van onze huidige, waarnemend korpschef Maes."


Negatieve rapporten zijn er wel nog steeds. Idewe, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk spreekt in haar laatste rapport van slecht 'people management', en van interne conflicten. De rapporteurs stellen daarom voor om naar een nieuwe volwaardige korpschef te zoeken. Iets wat de politiezone nu dus ook gaat doen. "Onze waarnemend korpschef heeft de leiding van het korps goed waargenomen", vindt ook Marc Penxten, burgemeester van Alken. "Een waarnemend mandaat mist echter de slagkracht. Daarom wordt dus een vacature uitgeschreven."


"Of het nog wel nuttig is een volwaardige korpschef te zoeken, als er na de gemeenteraadsverkiezingen misschien nog politiefusies aankomen? Ik vind van wel", besluit Els Robeyns. "We weten natuurlijk niet hoe het politielandschap gaat evolueren. Maar we willen toch een signaal geven dat onze zone een volwaardige korpschef verdient."


Nu zondag zetten politie en brandweer in Borgloon trouwens de deuren open voor het grote publiek. Tussen 13 en 18 uur mogen geïnteresseerden het nieuwe politiegebouw en de kazerne aan de Ervaert 2 in Borgloon bezoeken. (RTZ)