Vaarwel trams en bussen, welkom bomen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BORGERHOUT

Zowel CD&V als sp.a is voorstander om de trams onder de grond te laten rijden, zodat er bovengronds veel meer beleving op de Turnhoutsebaan kan komen.
Klaas De Scheirder Zowel CD&V als sp.a is voorstander om de trams onder de grond te laten rijden, zodat er bovengronds veel meer beleving op de Turnhoutsebaan kan komen.
Bussen, trams en 700 auto's per uur: de Turnhoutsebaan is een van de drukste straten van Antwerpen. Wat moet er gebeuren om de weg, die er al letterlijk sinds de middeleeuwen legt, veiliger én gezelliger te maken?

Districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven (sp.a) wil opnieuw een aangename winkel-wandelstraat. "Eigenlijk is iedereen het er over eens: de tram moet ondergronds en de bus moet van de baan, maar de N-VA, de partij die alle kaarten in handen heeft, zegt dat we voor 2024 hier niet veel moeten verwachten. Daar word ik kwaad van. Ze hebben alle nodige bevoegdheden om dit te verwezenlijken maar doen niets." Het districtsbestuur nam zelf ook twee bureaus in de arm en knoopte het gesprek aan met Staten-Generaal om een plan over de baan uit te werken. "We hebben hier meer dan 3.000 mensen bevraagd. Het is een verbindingsweg, zowel fysiek als mentaal. Mensen komen hier elkaar tegen en doen een babbel. Uit straatvinken is gebleken dat 60 procent hier zacht verkeer is, toch rijden hier ook nog 700 auto's per uur. We willen daarom op korte termijn een zone 30 invoeren met handhaving. Naar voorbeeld van de Sarphatistraat in Amsterdam met eenzelfde profiel. De duchtige heraanleg van de Turnhoutsebaan dringt zich natuurlijk wel op. We willen dat de stations Drink en Carnot opengaan zodat je de tramlijn kan gebruiken, het busverkeer moet er weg. Er moeten brede voetpaden komen en een volwaardig fietspad. Er moeten daarbij ook veel bomen komen, de Turnhoutsebaan moet een 'Turnhoutselaan' worden met een groene long. Ook het aantal auto's moet teruggedrongen worden door een circulatieplan. En er moet een mentaliteitswijziging komen, gedaan met het gevaarlijk en asociaal rijgedrag, dat kan enkel door handhaving."


Ook CD&V ziet liever een zone 30 op de Turnhoutsebaan en legt voor De Lijn de lat hoog. "Wij willen tegen 2020 die twee metrostations geopend zien, desnoods met een prefinanciering als De Lijn daar de middelen niet voor kan vrijmaken, zodat alle trams ondergronds kunnen. Bovengronds zou hoogstens nog een klein stadsbusje kunnen pendelen voor kleinere afstanden maar verder willen we daar alles weg. De Turnhoutsebaan moet opnieuw een baan worden voor bestemmingsverkeer", zegt Nahima Lanjri, tweede op de stadslijst.


Verder zet de partij ook in voor meer verfraaiing, meer groen, meer bomen en meer bankjes om er ook te vertoeven. "Zo moeten we ook een diverser winkelbeeld krijgen op de Turnhoutsebaan. Streven naar de Turnhoutsebaan van 50 jaar geleden is naïef maar een breder aanbod is realistisch. We willen daarvoor een winkelmanager aanstellen om de straat te begeleiden en op te krikken. Meer handelaars zullen ook geïnteresseerd zijn als de baan heraangelegd is, het is 20 jaar geleden ondertussen dat de baan werd aangelegd. Voor CD&V is het dus een prioriteit om hier werk van te maken." (NBA)