Spoor Oost is te vaak een dooie boel

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BORGERHOUT

Het tweejaarlijkse festival Wintervuur streek eind 2017 neer op Spoor Oost. Zowel Groen als N-VA willen zulke evenementen blijven ontvangen op de site.
Laenen Het tweejaarlijkse festival Wintervuur streek eind 2017 neer op Spoor Oost. Zowel Groen als N-VA willen zulke evenementen blijven ontvangen op de site.
De overkapping van de Ring in Borgerhout zal mee de toekomst van Spoor Oost bepalen. Maar welke toekomst zien de partijen in district Borgerhout voor Spoor Oost? Hoe brengen we er meer leven in de brouwerij? Moet het een groot park worden met bewoning? Of zorgen we voor lokale bedrijfjes en een mobiliteitsknooppunt dat de bussen uit het centrum moet houden?

Groen wil aan de twee uiteinden van Spoor Oost, aan de Turnhoutsepoort en aan Schijnpoort, compacte knooppunten voor openbaar vervoer en de fiets maken. "We plannen ook een treinstation aan één van de twee kanten, zegt Marij Preneel van Groen. "In tegenstelling tot wat het huidige stadsbestuur en de Vlaamse regering nog steeds plant, schrappen wij de Hollandse Knoop met haar 27 baanvakken uit de Oosterweelverbinding. Voor ons geen groot op- en afrittencomplex dat uitkomt op Spoor Oost. We vervangen die door een compacte op- en afrit."


Groen wil wel een nieuwe Singeltram die ook langs Spoor Oost zal passeren. De huidige parking op de site met 2.300 plaatsen wil Groen schrappen wegens zwaar onderbenut. Vlotte trein- en tramverbindingen moeten bezoekers naar de concerttempels brengen.

Stadslandbouw

"Zo verminderen we de parkeerdruk in de wijken rond het Sportpaleis én komt Spoor Oost vrij om er nieuwe woningen, water, veel groen, werkgelegenheid, sport- en jeugdinfrastructuur te voorzien. Regionale bussen die aan Schijnpoort en de Turnhoutsepoort passeren, vervangen we door goede tramverbindingen. De spoorbundels die grenzen aan de buurt moeten plaatsmaken voor een breed park, waar onder andere stadslandbouw een plaats kan krijgen. Dit Park Spoor Oost moet meehelpen het groentekort in Borgerhout op te lossen. Een nieuwe woonwijk Spoor Oost zorgt dan weer voor een financiële hefboom en brengt leven in een verlaten ruimte die even breed is als de Schelde. Twee rechtstreekse toegangen onder de sporen vanuit de wijken intramuros Borgerhout en Antwerpen-Noord moeten de jeugdactiviteiten op de site beter bereikbaar maken", zegt Preneel.


De Sinksenfoor verhindert de verdere ontwikkeling van 11 hectare en dus wil Groen die naar het stadscentrum. "Maar daarvoor moeten we eerst een nieuw ernstig locatieonderzoek doen. Spoor Oost moet wel de mogelijkheid blijven bieden om kortdurende kleinschalige evenementen te blijven ontvangen zoals Borgerwood of Ringlandfestival."


Voor de N-VA moet de noordkant van Spoor Oost een mobiliteitsknooppunt worden. "Het basisidee is dat de lange afstandsbussen die nu helemaal de stad inrijden via de Turnhoutsebaan tot aan het Astridplein, voortaan hun reizigers laten overstappen op de metro aan het station Schijnpoort", zegt lijsttrekker Alain Herremans. "De bevoegdheid over de zuidkant van Spoor Oost is nu overgegaan naar de stad. Onze bedoeling is dit stuk te kunnen blijven gebruiken voor evenementen en ook als parkeergelegenheid voor bezoekers van concertzalen zoals Trix en de Roma."


Een dossier dat bepalend wordt voor de toekomst van Spoor Oost is dat van de Hollandse knoop: een groot op- en afrittencomplex naast Spoor Oost, dat nog op de onderhandelingstafel ligt in het Oosterweeldossier. "In het Toekomstverbond staat ook een ander plan, om de Ring hier zoveel mogelijk te overkappen. Wij zijn daar als districtsafdeling N-VA zeker voor te vinden om zo een groot deel van Spoor Oost tot park te kunnen maken."


De rangeersporen die het dichtst tegen de woonwijken liggen, wil de N-VA zo een groene invulling geven. "Op het reeds ontwikkelde stuk van Spoor Oost willen we ook lokale bedrijven de kans geven zich te vestigen. Dat kan bebouwing inhouden, maar het gaat niet om een kmo-zone, wel om lokale tewerkstelling met de focus op duurzaamheid en kleinschaligheid."


"Of en wanneer de Sinksenfoor verhuist", zo benadrukt Herremans, "ligt ook in handen van de stad. Maar wij willen de foorkramers, die hier niemand tot last zijn en leven in de brouwerij brengen, ook niet wegjagen." (DILA)