Nergens zó weinig groen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BORGERHOUT

Een van de weinige plekjes groen in Borgerhout.
Klaas De Scheirder Een van de weinige plekjes groen in Borgerhout.
Met 46.000 inwoners op amper 4 vierkante kilometer is Borgerhout het dichtstbevolkte gebied van Vlaanderen. Gemiddeld is er amper 1 vierkante meter open ruimte per inwoner. Niemand doet slechter. Hoe maken we Borgerhout groener?

"Spoor Oost is een gemiste kans, dat is overduidelijk", zegt districtsschepen Marij Preneel, lijsttrekker van de Borgerhoutse Groen-lijst. "Het is onbegrijpelijk dat de stad 6 miljoen euro heeft geïnvesteerd in een grijze, betonnen steenmassa. Wij willen Spoor Oost omtoveren in een groen buurtpark mét zwemvijver. Om 'Park Spoor Oost' voor de buurtbewoners beter bereikbaar te maken, moet er ter hoogte van het Terloplein een ruime doorsteek komen."


Preneel ziet ook opportuniteiten in de Antwerpse Zoo. "We vergeten weleens dat de Zoo een grote groene long is in een van de meest grijze buurten van de stad en Borgerhout. Wij willen de Zoo openstellen voor alle bewoners die er in een straal van 1 kilometer rond wonen."


Met 'kleinere' ingrepen kan Borgerhout ook vergroenen, meent Preneel. "De groenslingers tussen twee overburen zijn bijvoorbeeld een enorm succes. Binnenkort komen er 40 bij en ook volgende legislatuur willen we erin investeren. Verder pleiten we voor de aanleg van bloemenweides en moeten we werk blijven maken van het ontharden van ons district."

Bomenpremie

"Prioriteit is Spoor Oost: ook wij willen van 'Parking Spoor Oost' 'Park Spoor Oost' maken", zegt Hans Maes, lijsttrekker van oppositiepartij Open Vld. "Verder willen we de Borgerhoutenaar zélf aanmoedigen om op eigen eigendom extra groen aan te planten. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een bomenpremie. Of door procedures te vereenvoudigen. Nu moeten minimaal 8 buren met elkaar afspreken om samen geveltuintjes aan te leggen. Die collectieve vereiste is een drempel." (BJS)