Heraanleg Turnhoutsebaan niet voor meteen: stad en Vlaams Gewest komen niet tot compromis

De Turnhoutsebaan in Borgerhout.
Klaas De Scheirder De Turnhoutsebaan in Borgerhout.
De Turnhoutsebaan in Borgerhout krijgt geen facelift op korte of middellange termijn. Het Vlaams Gewest plant geen heraanleg van de gewestweg en Antwerpen voert geen gesprekken over de overheveling van gewest naar stad. Wel zal De Lijn in 2021 meer dan 4,5 miljoen euro investeren in de bovengrondse traminfrastructuur. “Een gemiste kans.”

Op een schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters  blijkt dat er momenteel geen plannen lopen voor een heraanleg. Meer nog, tussen de stad en het gewest lopen geen actieve gesprekken voor de herinrichting van de Turnhoutsebaan. Tegelijk staat deze verkeersas wel op de lijst voor tramspoorrennovaties van De Lijn in 2021. Van de Wauwer vindt deze investering een goede zaak. “Het verkeer op de Turnhoutsebaan staat zo dikwijls stil, dat het onmogelijk is om de bussen met het andere verkeer te mengen. Dat zou de straat ook nog gevaarlijker maken voor fietsers die er al geen fietspad hebben. We juichen het onderhoud van de aparte tram- en busbedding dus toe. Maar het had een opportuniteit moeten zijn om de herinrichting van de hele baan te bekijken.” Dat dit niet gepaard gaat met een volledige en broodnodige heraanleg, is een gemiste kans, vindt dus het Vlaams Parlementslid.

“Visie ontbreekt”

Ook vanuit Borgerhout zijn dergelijke stemmen te horen. Olivier Elias, CD&V-raadslid in Borgerhout, is niet te spreken over een uitblijvende visie over de levensader van Borgerhout. Om deze reden plant hij om de volgende districtsraad een motie in te dienen om de stad op te roepen in dialoog te gaan met de het gewest. 

De Turnhoutsebaan is waarschijnlijk de bekendste straat van Borgerhout en ver daarbuiten. Ze is erg belangrijk als winkelas voor het district en als toegangsweg voor de stad. Er wonen 3.100 mensen, 228 winkels bedienen er elke dag tal van klanten en het is een drukke route voor wandelaars, fietsers, trams, bussen en auto’s.